"public square" translation into Swedish

EN

"public square" in Swedish

See the example sentences for the use of "public square" in context.

Context sentences for "public square" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI should like to respond to two positions in the debate, not only in that conducted in the European public square, but also in this House.
Jag skulle vilja kommentera två ståndpunkter som intas inte bara i den debatt som förs i den europeiska offentligheten utan även i debatten i kammaren.
EnglishTo be honest, I do not know which is worse, whether you are stoned to death in a private courtyard with small stones or with large rocks on a public square.
Jag vet ärligt talat inte vad som är värst. Att stenas till döds på en bakgård med små stenar eller på en offentlig plats med stora stenar.
EnglishDemocracy means 'people's government', and this is only possible by means of parliamentary representation - in Greece direct democracy was possible because all the citizens met in a public square.
Demokrati betyder ?folkstyre? och detta är endast möjligt genom parlamentarisk representation - i Grekland var den direkta demokratin möjlig eftersom man samlade alla medborgare på ett torg.
EnglishDemocracy means 'people's government ', and this is only possible by means of parliamentary representation - in Greece direct democracy was possible because all the citizens met in a public square.
Demokrati betyder? folkstyre? och detta är endast möjligt genom parlamentarisk representation - i Grekland var den direkta demokratin möjlig eftersom man samlade alla medborgare på ett torg.

Other dictionary words

English
  • public square

Moreover, bab.la provides the English-Japanese dictionary for more translations.