"to pull away" translation into Swedish

EN

"to pull away" in Swedish

EN to pull away
volume_up
{verb}

to pull away
to pull away
köra ut från vägkanten

Context sentences for "to pull away" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishJust because I pull away when you touch me?
Bara för att jag drar mig undan när du rör mig?
EnglishIf not, Ugandan and Burundian forces will pull away from Mogadishu leaving a security gap behind.
Om det inte blir verklighet kommer styrkor från Uganda och Burundi att dra sig bort från Mogadishu och lämna en säkerhetslucka efter sig.
EnglishIf you burn yourself, you pull your hand away.
Om ni bränner er, drar ni undan handen.
EnglishCan we pull out straight away, today?
EnglishPublic consultations on the fifth report on cohesion policy reveal an overall desire to pull away from the Brussels-dictated policy.
De offentliga samråden om den femte rapporten om sammanhållningspolitiken visar att det finns en allmän vilja att komma bort ifrån den av Bryssel dikterade politiken.

Other dictionary words