"to pull together" translation into Swedish

EN

"to pull together" in Swedish

EN to pull together
volume_up
{verb}

to pull together (also: to collaborate, to cooperate, to co-operate)
The pack has got to be able to swallow its ego, be cooperative and pull together.
Gruppen måste kunna svälja sitt ego samarbeta och dra åt samma håll.
On human rights, as in other areas, we have to pull together.
När det gäller mänskliga rättigheter, liksom andra områden, måste vi samarbeta.
For the reforms necessary for closer ties with the EU to be taken forward, all the political powers will need to pull together.
För att de reformer som krävs för en närmare relation med EU ska utvecklas måste hela den politiska makten samarbeta.
to pull together (also: to help each other)
Everyone must pull together in CITES, and I hope Parliament will support the compromise text.
Alla måste hjälpas åt i CITES och jag hoppas att parlamentet kommer att stödja kompromisstexten.
We must all pull together in this fight.
Vi måste alla hjälpas åt i denna kamp.
It must restore their hope of a decent living and lay the foundations for economic recovery by getting everyone to pull together.
Det måste återupprätta hoppet om ett drägligt liv och lägga grunden för ekonomisk återhämtning genom att få alla att hjälpas åt.
to pull together (also: to concentrate, to gather, to unite, to rally)
to pull together (also: to buck up, to stir, to straighten out)

Context sentences for "to pull together" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(CS) Pull yourselves together, ladies and gentlemen, and try to think for once.
(CS) Ta er samman, mina damer och herrar, och försök att tänka för en gångs skull!
EnglishWe do want as part of the action plan to pull together that regional cooperation.
Som ett led i handlingsplanen vill vi verkligen förstärka detta regionala samarbete.
EnglishI personally deplore this and hope that our institution will pull itself together.
Personligen beklagar jag detta och hoppas att vår institution kommer att ta sig samman.
EnglishWhen you are trying to pull together a negotiating position, lots of things are said.
När man försöker hålla ihop ett förhandlingsläge är det mycket som sägs.
EnglishNow it is time, however, to pull ourselves together and show the required leadership.
Men nu är det dags att sluta deppa och i stället visa detta ledarskap.
EnglishWe have to pull together now as a continent or we will fall apart.
Vi måste nu dra tillsammans som en kontinent, eller så kommer vi att falla sönder.
EnglishIt is necessary to pull all these strands together and to strike an appropriate balance.
Man måste fläta samman alla dessa trådar och finna en lämplig balans.
EnglishI would be grateful if we could all pull together on this one.
Jag skulle vara mycket tacksam om vi i detta sammanhang kunde arbeta åt samma håll.
EnglishDo you think you gals could... pull yourselves together and bring us a drink?
Tror ni att ni kan ta er samman och ge oss nåt att dricka?
EnglishWe know how much added value can be generated when we in the European Union all pull together.
Vi vet hur mycket mervärde som kan genereras när vi i Europeiska unionen verkar tillsammans.
EnglishWe should all pull together and the Commission should certainly take the lead in this.
Vi bör alla sträva efter samma mål, och kommissionen bör absolut ges en ledande roll i detta arbete.
EnglishIt will be difficult, we will have to pull together, but that is only to be expected.
Det kommer att bli svårt, vi måste lära oss att komma överens, men vi förväntar oss att det skall gå.
EnglishI am simply saying that you have to pull all those things together and then make a decision.
Jag säger bara att allt detta måste göras innan ett beslut fattas.
EnglishWhat this does, in fact, is pull together all the various strands.
I själva verket innebär detta att olika slags åtgärder sammanförs.
EnglishWe hope that the Cuban leadership will be far-sighted enough to pull together with us in this venture.
Låt oss hoppas att den kubanska ledningen är vidsynt nog att dra i samma riktning som vi gör.
EnglishI call on the European Union, therefore, to pull itself together.
Jag uppmanar därför Europeiska unionen att ta sig samman.
EnglishI hope that the EU Member States will all pull together.
Jag hoppas att alla EU-medlemsstater kommer att dra åt samma håll.
EnglishWe need to pull ourselves together and relaunch the European project.
Vi måste ta oss samman och återuppliva EU-projektet.
EnglishI also pay tribute to the officials who worked and have continued to work day and night to pull this effort together.
Jag vill också berömma de tjänstemän som har arbetat dygnet runt för att få ihop detta.
EnglishIf we pull together, we can safeguard our interests.
Om vi tar oss samman kan vi slå vakt om våra intressen.