EN to put down
volume_up
{verb}

1. general

I would appreciate it if you would put down your placards so that we can proceed with the debate.
Jag skulle uppskatta om ni lade ned era plakat så att vi kan fortsätta debatten.
to put down (also: to braid, to draw, to fix, to mount)
to put down (also: to book, to charge, to enter, to note)
to put down (also: to book, to enroll, to get down, to note)
to put down (also: to consider, to count, to deem, to esteem)
to put down (also: to mortify, to quell, to repress, to suppress)
to put down (also: to discharge, to drop, to set aside)
to put down (also: to shut)
to put down (also: to rebuff, to snub)
to put down

2. zoology

to put down

Context sentences for "to put down" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHopefully then, the report will go through but we will have put down a marker.
Då kommer betänkandet förhoppningsvis att antas, men vi har gjort en markering.
EnglishIn urgent cases, the animals could be put down at these points if necessary.
I akuta situationer skulle djuren vid behov kunna lämnas kvar på dessa platser.
EnglishYou have to put your name down beforehand, prior to the explanations of vote.
Ni måste skriva era namn på listan i förväg, innan röstförklaringarna börjar.
EnglishThe poorest and most backward societies are always those that put women down.
De fattigaste och de mest outvecklade samhällen är alltid de som trycker ner kvinnor.
EnglishIf your boys want to know who put the smack down on you, my badge is 38723.
Om dina polare vill veta vem som drog ned dig, är numret på min bricka 38723.
EnglishPerhaps we should just put this down to attempts to block the negotiating process.
Men låt oss se detta som ingenting annat än försök att blockera förhandlingsprocessen.
EnglishAnd put her in the hands of a murdering rapist I thought I'd put down for good.
Hon är i händerna på en våldtäktsman som jag trodde att jag redan dödat.
EnglishAfterwards the Members of Parliament who have put their names down will speak.
Därefter kommer de ledamöter som satt upp sig på listan att uttala sig.
EnglishAll of this is proposed in some of the amendments put down by Mr Collins and others.
Det finns vissa ändringar, undertecknade av Collins och andra, som föreslår allt detta.
EnglishI do not know who has put my name down because I have not signed it.
Jag vet inte vem som har skrivit upp mitt namn men jag har inte undertecknat den.
EnglishThis is the sense of the first series of amendments which we have put down.
Det är innebörden i den första gruppen ändringsförslag vi har lämnat in.
EnglishGovernments put things down on paper and, as we all know, you can say what you like on paper.
Regeringar sätter mycket på pränt, och som vi alla vet går det bra att skriva.
EnglishYou can put it down to the fact that this is the first time I have acted as Vice-President.
Jag erkänner gärna mitt misstag. Ni får ta hänsyn till att jag är ny som vice talman.
EnglishCan it be put down to poor administration on the part of the Commission?
Är det frågan om ett bristfälligt verkställande från kommissionens sida?
EnglishThese are projects which are put down somewhere and are never used again.
Det är projekt som står stilla någonstans och som aldrig mer används.
EnglishWe should put down a marker; education and training are a vital part of the Lisbon process.
Vi bör göra en markering om att utbildning är en mycket viktig del av Lissabonprocessen.
EnglishI just want to outline some of the issues that we, as Socialists, have put down as amendments.
Jag vill bara skissera några av de frågor där vi socialister har föreslagit ändringar.
EnglishWe put down an amendment to that effect in committee, but sadly it was not approved.
Vi lämnade in ett ändringsförslag med den innebörden i utskottet, men det antogs dessvärre inte.
EnglishBut there is an issue here, and we need to put down the marker about tax evasion.
Men det finns ett problem här, och vi måste sätta ned foten när det kommer till skatteundandragande.
EnglishI think we have really put down a marker for the future that education is extremely important.
Jag tror att vi verkligen har markerat för framtiden att utbildning är oerhört viktigt.