"RAM" translation into Swedish

EN

"RAM" in Swedish

volume_up
RAM {noun}
SV
volume_up
ram {noun}
SV

"RAM" in English

EN
volume_up
ram {comm. gen.}

EN RAM
volume_up
{noun}

1. "random access memory"

RAM
Det finns gott om minne -- nio hexabyte RAM.
Mola Ram, prepare to meet Kali... in hell.
Mola Ram, förbered dig att möta Kali... i helvetet.
Låt henne gå, Mola Ram.

Context sentences for "RAM" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe immediate cause is the issue involving the temple of the god Ram.
Den närliggande orsaken är frågan om guden Rams tempel.
EnglishWhat would happen if a small boat with a plastic hull were to ram one of these containers in mid-Atlantic?
Vad skulle hända om en liten plastbåt rammas av en av dessa containrar mitt ute i Atlanten?
EnglishTime and again many Eurosceptics have used fraud within the European Union institutions as a battering ram to beat us with.
Gång på gång har många euroskeptiker använt bedrägerierna inom EU:s institutioner som ett slagträ i debatten.
EnglishI'll ram this helicopter right down your throat!
Jag kör ner helikoptern i halsen på dig!
EnglishTime and again many Eurosceptics have used fraud within the European Union institutions as a battering ram to beat us with.
Gång på gång har många euroskeptiker använt bedrägerierna inom EU: s institutioner som ett slagträ i debatten.
EnglishA battering ram?
EnglishThe negative experience from the application of similar measures to higher education shows that the integrated programme is here to ram through all levels of education in every Member State.
Detta är ett väl genomtänkt förslag, som rationaliserar gemenskapsinstrumenten och som gör dem mer enhetliga, samverkande och effektiva.
EnglishWe must not allow the low social standards in some of the new Member States to be used as a battering ram to reverse the social achievements of more advanced Member States.
Vi får inte låta den låga sociala standarden i vissa av de nya medlemsstaterna användas som ett slagträ för att bromsa de sociala förbättringar som nåtts i mer utvecklade medlemsstater.
EnglishAn Instron VHS 160-20 test machine for high ram velocities was purchased 2009 to meet requirements of more advanced testing for modeling of material behavior under crash and impact conditions.
En Instron VHS 160-20 testmaskin för höga hastigheter köptes tidigare för att möta kraven på mer avancerade tester för modellering av material beteende under krock- och stötförlopp.