"rapprochement" translation into Swedish

EN

"rapprochement" in Swedish

EN rapprochement
volume_up
{noun}

rapprochement (also: reunification, reunion)
volume_up
återförening {comm. gen.}

Synonyms (English) for "rapprochement":

rapprochement

Context sentences for "rapprochement" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI, however, feel that, this year, some small degree of rapprochement was achieved.
Jag tror faktiskt att det i någon mån har skett ett närmande under detta år.
EnglishThis rapprochement must not be allowed to erode the principle of relative stability.
Denna tillnärmning får inte tillåtas att luckra upp principen om relativ stabilitet.
EnglishThis also means that the rapprochement between Turkey and the EU cannot be unilateral.
Det innebär att inte heller närmandet mellan Turkiet och EU kan äga rum från ett håll.
EnglishNevertheless, we need to continue this process of rapprochement across the Mediterranean.
Ändå måste vi fortsätta med denna tillnärmningsprocess tvärs över Medelhavet.
EnglishUnfortunately, the policy of rapprochement with the regime has not worked.
Olyckligtvis har politiken för ett närmande till regimen inte fungerat.
EnglishThere is absolutely no sign of any rapprochement between the government and the opposition.
Någon verklig försoning mellan regering och opposition är det inte tal om.
EnglishBeyond these superficial steps, Minsk needs to offer still more in the way of a true rapprochement.
Utöver dessa ytliga steg behöver Minsk erbjuda ännu mer för ett riktigt närmande.
EnglishI believe you come here in a genuine search for rapprochement.
Jag är förvissad om att ni kom hit i en uppriktig strävan efter ett närmande.
EnglishThis rapprochement can also support change in both parts of the island.
Ett närmande kan också främja en förändring i båda delarna av ön.
EnglishWe do not want political sanctions, we want a rapprochement of Belarus and the European Union.
Vi vill inte ha politiska sanktioner; vi vill ha ett förnyat närmande mellan Vitryssland och EU.
EnglishThe following question then arises: could a rapprochement with the European Union increase this freedom or not?
Följande fråga uppstår då: kan ett närmande till EU öka denna frihet eller inte?
EnglishIt is a long-term process and Moldova's path towards rapprochement must become an irreversible policy.
Det är en långsiktig process, och Moldaviens tillnärmning måste bli oåterkallelig politik.
EnglishIt must be said objectively that Belarus has also done a great deal towards rapprochement.
Rent objektivt ska vi komma ihåg att Vitryssland också har gjort mycket för att vi ska närma oss varandra.
EnglishHe mentioned the need for rapprochement with the USA, the Mediterranean area and even between religions.
Han nämnde USA, Medelhavsområdet och till och med behovet av närmande mellan olika religioner.
EnglishEvery day the policies pursued by the Turkish Government erode our hopes and undermine our quest for rapprochement.
Den turkiska politiken tar dagligen död på vårt hopp och våra försök till närmanden.
EnglishThe ten applicant countries have thrown themselves with determination into the long and difficult fight for rapprochement.
Samtliga tio kandidatländer har bestämt påbörjat närmandets svåra långa kamp.
EnglishThe Tampere European Council listed the sectors where this rapprochement is needed.
Vid Europeiska rådets toppmöte i Tammerfors räknade man upp de sektorer där ett sådant närmande har visat sig vara nödvändigt.
EnglishThe process of rapprochement will not work unless the EU endeavours to invite Libya to take part in it.
Tillnärmningsprocessen kommer inte att fungera om EU inte försöker att bjuda in Libyen till detta närmande.
EnglishPrecisely for that reason, we must do everything we can to give valuable assistance for this rapprochement.
Just därför måste vi göra allt vi kan för detta närmande.
EnglishThis agreement will allow us to cooperate more closely and will facilitate a rapprochement of common values.
Detta avtal möjliggör ett närmare samarbete för oss, och dessutom en tillnärmning av gemensamma värden.