"raspberries" translation into Swedish

EN

"raspberries" in Swedish

SV

EN raspberries
volume_up
{plural}

raspberries
In the case of frozen raspberries, Poland has increased its market share in the last few years, at the expense of imports from third countries.
När det gäller frysta hallon har Polen ökat sin marknadsandel under de senaste åren, på bekostnad av import från tredjeländer.
It will cover in detail the four major European sub-sectors: strawberries, blackcurrants, raspberries and cherries for processing.
Rapporten kommer att innehålla en detaljerad beskrivning av EU:s fyra största delsektorer – jordgubbar, svarta vinbär, hallon och körsbär för beredning.
Strawberries, raspberries and currants are just as important for Polish farmers as oranges, mandarins and figs are for their opposite numbers in southern Europe.
Jordgubbar, hallon och vinbär är lika viktiga för polska jordbrukare som apelsiner, mandariner och fikon är för deras motsvarigheter i södra EU.

Synonyms (English) for "raspberry":

raspberry

Context sentences for "raspberries" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat is more, detailed checks carried out in the companies at the centre of the accusations have revealed that raspberries are grown there under model conditions.
Dessutom har noggranna kontroller av de utpekade företagen visat att hallonen odlas under exemplariska förhållanden.
EnglishThe Polish authorities suggested to the Danes that trade should be suspended if the raspberries were in fact found to cause food poisoning, but there has been no response from the Danish authorities.
De polska myndigheterna föreslog danskarna att handeln skulle upphöra om hallonen verkligen visade sig orsaka matförgiftning, men de danska myndigheterna har inte svarat.