EN rattle
volume_up
{noun}

rattle (also: babble, cackle, gab)
rattle
volume_up
skramla {comm. gen.}
Unfortunately, and I have to say this, although I am an anti-militarist, in certain circumstances it is necessary to engage in a little sabre rattling.
Tyvärr, och det måste även jag som anti-militarist säga - är det i vissa fall nödvändigt att skramla med vapen.
rattle (also: jar, rattling, clangour)
Squeak and rattle (S&R) is a group of interior noise that reduces the sense of quality dramatically.
Gnissel och skrammel (G&S) är en grupp av interiörljud som dramatiskt sänker kvalitetsintrycket hos en bil.
rattle
volume_up
skallra {comm. gen.}
And metaphor keeps the mind shaking, rattling and rolling, long after Elvis has left the building.
Och metaforen fortsätter att skaka om förståndet, skallra och kränga, långt efter att Elvis lämnat byggnaden.
rattle
rattle
rattle (also: rale)
volume_up
rossling {comm. gen.}

Synonyms (English) for "rattle":

rattle

Context sentences for "rattle" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnyway, make up your mind coz I gotta get a rattle on.
Hur som helst, bestäm er fort för jag har lite brådis.
EnglishSomeone who'll rattle the cages.
EnglishBut their day will come, and it will be into the courtyard for all of us to the rattle of rifle bolts, and we will have richly deserved it.
Men folkets tid kommer och då får vi alla ge oss ut på gårdsplanen till ljudet av skramlande vapen. Det är precis vad vi förtjänar.
EnglishBut is this latest accident the death rattle of the nuclear industry or must further nuclear terror happen before we close this monstrous industry down?
Men är denna senaste olycka dödsryckningen för kärnkraftsindustrin, eller måste ytterligare kärnkraftsfasor inträffa innan vi avvecklar denna avskyvärda industri?