"ray" translation into Swedish

EN

"ray" in Swedish

SV
EN

ray {noun}

volume_up
1. general
ray (also: beam, flash, jet, spray)
The cosmic rays will travel from this generator to this chamber.
Kosmiska strålar ska gå från generatorn till kammaren.
The historically unparalleled demonstration of solidarity and generosity with which the rest of the world responded constituted a ray of hope in the middle of this tragedy.
Att omvärlden reagerade med en historiskt unik solidaritet och generositet har utgjort en stråle av hopp mitt i denna tragedi.
'Nelson Mandela's continuing fight and charitable work to defeat HIV/AIDS means that he remains a ray of hope for millions of people around the world.
”Nelson Mandelas fortsatta kamp och välgörenhetsarbete för att besegra HIV/aids innebär att han förblir en stråle av hopp för miljoner människor jorden runt.
Solar radiation is composed of ultraviolet and infrared rays, and direct light.
Solstrålning består av ultravioletta och infraröda strålar, och direkt ljus.
Du blandar ihop strålning med sken.
2. zoology
ray
volume_up
rocka {comm. gen.}

Context sentences for "ray" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt uses X-rays, X-ray beams, that are rotating very fast around the human body.
Den använder röntgenstrålning, som roterar väldigt snabbt kring människokroppen.
EnglishIn fact, they are like an x-ray of a society at a precise moment in time.
I själva verket är de som en röntgenbild av ett samhälle vid en exakt tidpunkt.
EnglishIt is the last ray of hope offering the prospect of a healthier, fuller life.
Det är den sista strålen av hopp som möjliggör ett mer hälsosamt och fullständigt liv.
EnglishThe report that winged its way to me from Indonesia offers a ray of hope.
En ljuspunkt är de uppgifter som nådde mig från missionsverksamheten i Indonesien.
EnglishDespite these criticisms the report is still a ray of light in the darkness of dogmatism.
Trots dessa invändningar är dock betänkandet en ljusglimt i dogmatikens mörker.
EnglishAnd it's from X-ray crystallography, so it's an accurate model of DNA.
Och det kommer från röntgenkristallografi, så det är en korrekt modell av DNA.
EnglishI think we should take an X ray then stitch him up and put him in a walking cast.
Jag tycker att vi borde ta en röntgenbild, och sedan sy ihop honom.
EnglishThe only objective view would be to take an x-ray of Parliament from the outside.
Det enda objektiva perspektivet skulle vara att ta en röntgenbild av parlamentet från utsidan.
EnglishAs such, the tourism sector offers employment policy a ray of hope.
Därigenom erbjuder turistnäringen förhoppningar för sysselsättningspolitiken.
EnglishPrior to this, Ray Mauritsson held leading positions at TAC (now Schneider Electric).
Dessförinnan innehade Ray Mauritsson ledande befattningar på TAC (idag Schneider Electric).
EnglishHowever, there is a ray of hope in the Irish media this morning.
I morse kunde man emellertid skönja en strimma av hopp i de irländska medierna.
EnglishAnd this is an X-ray showing you the patent, functional blood vessel.
Och här är en röntgenbild som visar det färdiga funktionella blodkärlet.
EnglishHardly a ray of hope for exhausted resources, more a fatal 'eyes down and charge!'
Det är heller ingen ljuspunkt för de utfiskade resurserna, utan ett ödesdigert ?blunda och spring!?.
EnglishIn 1998, the Commission approved the Danish Ministry of Health's Regulation 975 on X-ray examinations.
År 1998 godkände kommissionen det danska hälsoministeriets röntgenföreskrift 975.
EnglishHardly a ray of hope for exhausted resources, more a fatal 'eyes down and charge!
Det är heller ingen ljuspunkt för de utfiskade resurserna, utan ett ödesdigert? blunda och spring!?.
EnglishI am not gonna rest until you can build a ray gun blindfolded.
Och jag vilar inte förrän du kan sätta ihop en strålpistol med ögonbindel.
EnglishFrom the silliness of the shrink ray to the devastation of the death ray.
Från löjligheten i krympstrålen till förödelsen i dödsstrålen.
EnglishA third ray of hope is the religious reconciliation initiatives at local and provincial levels.
En tredje strimma av hopp är de religiösa försoningsinitiativen på lokal och regional nivå.
EnglishRay, it's gonna look suspicious, a group of guys drilling in an empty store.
Det verkar skumt att ett gäng borrar i en tom butikslokal.
EnglishAnd this is, I think, where Ray Kurzweil and others get this little chart saying that we're going to cross.
Och detta är, skulle jag tro, var Ray Kurzweil och andra får sitt diagram ifrån.