"to readjust" translation into Swedish

EN

"to readjust" in Swedish

EN

to readjust [readjusted|readjusted] {verb}

volume_up
On the face of it, this is a technical measure to readjust funding.
På ytan är det en teknisk åtgärd att justera finansieringen.
Experience teaches us that we have to readjust the balance between predictability and flexibility.
Erfarenheten lär oss att vi måste justera balansen mellan förutsägbarhet och flexibilitet.
There is an overshoot of ECU 1.4bn because the proposal by the Commission to readjust cereal prices was not accepted by the Council.
Det är alltså en felkalkylering på 1, 4 miljarder ecu, eftersom kommissionens förslag om att justera spannmålspriserna inte godtogs av rådet.
If we seriously want a peace strategy, we will have to readjust the energy system.
Om vi på allvar vill ha en fredsstrategi, måste vi ändra på energisystemet.
It is not difficult for us to readjust the proposal based on the amendments accepted so far and then to refer this to the Council.
Det blir inte svårt att med utgångspunkt i de ändringsförslag som vi redan har godtagit ändra direktivet och lägga fram det för rådet.
Many other price interventions have to be readjusted as well - rye is one of them - because everything cannot be ploughed up in one go or from one day to the next.
Även i fråga om flera prisinterventioner, exempelvis råg, måste man än en gång kalkylera på nytt, för man kan inte i ett slag eller från den ena dagen till den andra bryta upp och ändra alltsammans.
to readjust (also: to reconvert)

Context sentences for "to readjust" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTherefore, somebody should ask 'why do we not readjust the figures? '
Man skulle därför kunna fråga sig " varför justerar vi inte siffrorna? ".
EnglishTherefore, somebody should ask 'why do we not readjust the figures?'
Man skulle därför kunna fråga sig "varför justerar vi inte siffrorna?".
EnglishThis will provide an opportunity to readjust national policies along the right lines.
På detta sätt kommer det att bli möjligt att anpassa de nationella politiska insatserna i rätt riktning.
EnglishThe proposed changes will readjust our system of accounting to the new policies that have been devised.
Med de föreslagna ändringarna kommer vårt redovisningssystem att anpassas till den nya politik som har utarbetats.
EnglishThis is about seeing whether we will be able, tomorrow, to more vigorously readjust this area - mobility - at European level.
Detta handlar om att ta reda på om vi kommer att kunna göra mer kraftfulla ändringar på detta område - rörlighet - på EU-nivå i morgon.