"redemption" translation into Swedish

EN

"redemption" in Swedish

EN redemption
volume_up
{noun}

1. general

redemption (also: reconciliation)
volume_up
försoning {comm. gen.}

2. economics

redemption
volume_up
inlösen {comm. gen.}
redemption
volume_up
återlösning {comm. gen.}

3. business

redemption

Synonyms (English) for "redemption":

redemption

Context sentences for "redemption" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRedemption: the redemption value per 100 currency units of par value.
Inlösningsvärde: inlösningsvärdet per 100 valutaenheter nominellt värde.
EnglishRedemption: the redemption value per 100 currency units of par value.
Inlösningsvärde: inlösningsvärde per 100 valutaenheter nominellt värde.
EnglishThe price is 99.795 currency units per 100 units of par value, the redemption value is 100 units.
Priset är 99,795 valutaenheter per 100 enheter nominellt värde, inlösningsvärdet är 100 enheter.
EnglishCalculates the cumulative redemption of a loan in a period.
Beräknar den ackumulerade amorteringen på ett lån under en period.
EnglishThe price is 95.04287 currency units per 100 units of par value, the redemption value is 100 units.
Priset är 95,04287 valutaenheter per 100 enheter nominellt värde, inlösningsvärdet är 100 enheter.
EnglishThe price (purchase price) is 97, the redemption value is 100.
Priset ligger på 97, inlösningsvärdet på 100.
EnglishThe redemption value is 100 currency units.
Inlösningsvärdet ligger på 100 valutaenheter.
EnglishYes, redemption was sweet for Ron Burgundy.
Ja, återfödelsen var härlig för Ron Burgundy.
EnglishIt helps protect society and citizens against criminals for whom it is sometimes the only means of redemption.
Det bidrar till att skydda samhället och den enskilde mot brottslingar, som ibland bara kan sona sina gärningar på detta sätt.
EnglishRedemption: the selling price.
Inlösningsvärde: försäljningspriset.
EnglishThe redemption value is 100.
EnglishCalculates the annual interest rate that results when a security (or other item) is purchased at an investment value and sold at a redemption value.
Beräknar den årliga räntesatsen som blir resulatet när ett värdepapper (eller annat objekt) köps till ett investeringsvärde och säljs till ett inlösningsvärde.
EnglishAll offers must have a place of redemption. Offers should clearly outline how and where the user can redeem their deal.
Du får inte ta med reapriser eller andra kampanjer som är tillgängliga för kunder utan kupong, till exempel "Dagens lunch 65 kr tisdag till fredag".Alla villkor som gäller för kupongen.