"relatives" translation into Swedish

EN

"relatives" in Swedish

SV

EN relatives
volume_up
{plural}

relatives (also: degree, family, stock, relations)
volume_up
släkt {comm. gen.}
Does it strike you as odd that none of our relatives are related to us?
Är det inte underligt att ingen av våra släktingar är släkt med oss?
It has also been made impossible for Somalians to send money to needy families and relatives.
Man har dessutom gjort det omöjligt för somalierna att skicka pengar till behövande familj och släkt.
Till och med släkten stannar hemma.

Synonyms (English) for "relative":

relative

Context sentences for "relatives" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe sympathise with the relatives of the victims of the atrocious violence in Iraq.
Vi hyser medkänsla med släktingarna till offren för det avskyvärda våldet i Irak.
EnglishIf the relatives oppose the organ removal, then their view will be respected.
Om de anhöriga inte går med på att organen används respekterar man deras vilja.
EnglishRelatives, friends or individual organisations must not be punished for this.
Släktingar, vänner eller enskilda organisationer skall inte straffas för detta.
EnglishThey can only do so if they have parents or relatives who will finance them.
Det kan bara den som har föräldrar eller släktingar som står för finansieringen.
EnglishThe work of the relatives' and victims' associations must also be strengthened.
Arbetet inom sammanslutningar för släktingar och offer måste också stärkas.
EnglishIt is consumed within their own families or by friends, acquaintances or relatives.
Det konsumeras i den egna familjen eller av vänner, bekanta eller släktingar.
EnglishBrothers, sisters, parents and children do not know where their relatives are.
Bröder, systrar, föräldrar och barn vet inte var deras släktingar finns.
EnglishTheir relatives are faced with appalling bureaucracy through which they have to wade.
Deras anhöriga ställs inför en skrämmande byråkrati som de tvingas ge sig i kast med.
EnglishWe remember the victims and express our condolences to their relatives.
Vi hedrar minnet av de omkomna och uttrycker vårt deltagande till deras släktingar.
EnglishI extend the sympathies of Mrs Cerdeira and myself to the relatives of the victims.
Jag framför Cerdeiras och mina egna kondoleanser till offrens anhöriga.
EnglishTheir relatives have every right to know what became of their loved ones.
Dessa människors släktingar har all rätt att få veta exakt vad som hänt deras anhöriga.
EnglishYour fathers, your mothers, your brothers, your sisters, all your relatives...
Din fars, din mors, din brors, din systers, alla dina släktingar...
EnglishIf you are a pensioner, you will have to prove that you have (for your partner or relatives):
Om du är pensionär måste du visa att du har (för din partner eller dina släktingar)
EnglishIt should not be forgotten that support for relatives and carers is also a part of this.
Man får inte glömma bort att stödet till anhöriga och vårdgivare också är en viktig del.
EnglishUnfortunately, in reality, there are not enough relatives to do so.
Tyvärr finns det i verkligheten inte tillräckligt många släktingar som kan göra det.
EnglishMr President, I also wish to welcome the partner and relatives of Robert McCartney today.
Jag vill också välkomna Robert McCartneys partner och släktingar i dag.
EnglishThe relatives still hope that their loved ones might still be alive.
De anhöriga fortsätter att hoppas att deras nära och kära ännu ska befinna sig i livet.
EnglishIn this case, check the applicable residence rights and conditions for other relatives.
Då bör du kontrollera reglerna för uppehållsrätt för andra anhöriga.
EnglishYour parents, other relatives and non-registered partner may stay with you in another EU country.
Dina föräldrar, din partner och andra anhöriga får bo med dig i ett annat EU-land.
EnglishThe relatives of the victims are entitled to take leave of their loved ones in a dignified manner.
Offrens släktingar har rätt att få ta farväl av sina älskade på ett värdigt sätt.