"to reopen" translation into Swedish

EN

"to reopen" in Swedish

EN to reopen
volume_up
[reopened|reopened] {verb}

to reopen

Context sentences for "to reopen" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must reopen the Danube to boats.
Vi måste bli effektivare på detta område, vi måste öppna Donau för trafik igen.
EnglishThe Government also needs to reopen access for opposition parties to the media.
Regeringen måste också på nytt ge oppositionspartierna tillgång till medierna.
EnglishMadam President, we do not wish to re-open a debate which was concluded yesterday.
Fru talman, vi kommer inte att på nytt ta upp den debatt som avslutades i går.
English   We are not going to re-open the debate and we shall proceed with the vote.
   Vi kommer inte att återuppta debatten, och vi går vidare med omröstningen.
EnglishMr President, why not re-open the question of the seat of the European Parliament?
Herr talman! Varför inte på nytt ta upp frågan om Europaparlamentets säte?
English   – Mrs Korhola, we cannot reopen the debate on points that are scheduled for the vote.
   – Fru Korhola! Vi kan inte återuppta debatten om punkter som vi ska rösta om.
EnglishHave you done anything in this direction for the Halki Seminary to reopen?
Har ni agerat på något sätt för att Halkiseminariet ska kunna öppnas på nytt?
EnglishI fail to see the need to reopen this debate in the context of this report.
Jag inser inte behovet av att ånyo ta upp debatten om innehållet i detta betänkande.
English   I have other requests to speak, but I do not wish to re-open the debate.
   Det är flera som har begärt ordet, men jag vill inte återuppta debatten.
EnglishI do not want to reopen the debate now, so I propose that we proceed with our work.
Jag vill inte återuppta debatten nu, så jag föreslår att vi fortsätter med vårt arbete.
EnglishIt has been possible to reopen a debate with the fishing organisations.
Det har varit möjligt att på nytt ta upp debatten med fiskeriorganisationerna.
EnglishThere is no need to reopen the argument concerning the membership of the Commission.
Det finns ingen anledning att börja diskussionen om medlemskapet i kommissionen på nytt.
EnglishWe are not going to re-open the debate and we shall proceed with the vote.
Vi kommer inte att återuppta debatten, och vi går vidare med omröstningen.
EnglishAs I have said many times, I am certainly not going to reopen the tobacco reform.
Som jag har sagt många gånger kommer jag verkligen inte att på nytt revidera tobaksreformen.
EnglishI am afraid, Mr Schröder, that I cannot reopen the debate at this stage of the vote.
Jag kan tyvärr inte, kära kollega, åter inleda debatten i det här skedet av omröstningen.
EnglishThere are governments that want to reopen the question of the composition of the Commission.
Det finns regeringar som vill återuppta frågan om kommissionens sammansättning.
EnglishI also warn the curious that Parliament is now able to reopen such a procedure.
Jag varnar också nyfikna: Parlamentet är alltid berett att åter inleda ett sådant förfarande.
EnglishI am sorry but I cannot reopen the debate on a comparative analysis of two resolutions.
Tyvärr kan jag inte lämna ordet fritt igen för en jämförande analys av två resolutioner.
EnglishI do not think it would be useful to reopen the discussion at this time of night.
Jag tror inte det skulle vara någon bra idé att återuppta diskussionen så här sent på kvällen.
EnglishThis is a very elegant attempt to reopen the debate and I am not going to tolerate it.
Det är ett mycket elegant försök att öppna debatten på nytt vilket jag inte kan tolerera.