"replete" translation into Swedish

EN

"replete" in Swedish

EN replete
volume_up
{adjective}

replete (also: broad, clear, drunk, drunken)
volume_up
full {adj.}
replete (also: double, filled, laden, pregnant)
volume_up
fylld {adj.}
We live in a time replete with political possibility.
Vi lever i en tid fylld av politiska möjligheter.
EU history is replete with stories of this nature.
EU:s historia är fylld av liknande historier.
replete (also: full, sated, satisfied)
volume_up
mätt {adj.}

Synonyms (English) for "replete":

replete

Context sentences for "replete" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWho could vote against a document so replete with declarations of good intent?
Vem skulle kunna rösta mot en text som är så proppfull med välmenande formuleringar?
English(FR) Who could vote against a document so replete with declarations of good intent?
Vem skulle kunna rösta mot en text som är så proppfull med välmenande formuleringar?
EnglishIt is also replete with positive references to the Treaty of Lisbon, which we have strenuously opposed.
Betänkandet är också fyllt av positiva hänvisningar till Lissabonfördraget, som vi ivrigt motsätter oss.
EnglishAfter all, history is replete with examples of interventions on the part of Western countries that did more harm than good.
Trots allt upprepar sig historien med exempel på ingripanden från västvärldens länder som gjort mer skada än nytta.
EnglishWhile we all sit at home, replete after a good supper, our TV screens show us depressing new evidence of the sufferings of a people plagued by drought and hunger.
Under några veckors tid har vi dagligen i alla medier kunnat se de förskräckliga bilderna av hungersnöden i Etiopien.
EnglishWe must help to integrate creative and cultural aspects into industrial production, particularly in a Europe replete with SMEs.
Vi måste bidra till att integrera kreativa och kulturella aspekter i industriproduktionen, särskilt med tanke på de många små och medelstora företagen i EU.
EnglishWhile we all sit at home, replete after a good supper, our TV screens show us depressing new evidence of the sufferings of a people plagued by drought and hunger.
Medan vi alla mätta och med välbehag sitter vid middagsbordet, flimrar i nyheterna de plågsamma nyheterna förbi om ett folk som pinats av torka och hunger.