"ribbon" translation into Swedish

EN

"ribbon" in Swedish

EN ribbon
volume_up
{noun}

1. general

ribbon (also: band, bar, bond, headband)
Perhaps all the athletes could wear a black ribbon as a sign of mourning.
Kanske alla idrottare kunde bära ett svart band som tecken på sorg.
This ribbon is a sign that you are real men, who say 'no ' to violence against women.
Detta band är ett tecken på att ni är riktiga män, som säger " nej " till våld mot kvinnor.
This ribbon is a sign that you are real men, who say 'no' to violence against women.
Detta band är ett tecken på att ni är riktiga män, som säger " nej" till våld mot kvinnor.
ribbon (also: shred, sliver, strip)
volume_up
strimla {comm. gen.}
ribbon (also: band, streamer, strip, tie)
volume_up
remsa {comm. gen.}
This may result in producing a tailored graphene gap without cutting graphene into ribbons.
Detta visar att det är möjligt att skräddarsy bandgapet utan att man behöver skära grafen i smala remsor.
ribbon (also: cordon, sash)
ribbon (also: bow, bow tie, favor, knot)
volume_up
rosett {comm. gen.}
Would anyone here dare to say that if he does not wear this white ribbon, it is because he is in favour of violence against women?
Skulle någon här ha modet att säga: " om jag inte bär denna vita rosett beror det på att jag förespråkar våld mot kvinnor" ?

2. "for typewriter"

ribbon
volume_up
färgband {n} (för skrivmaskin)

3. "in competition", American English

ribbon
volume_up
pris {n} (i tävling)

Synonyms (English) for "ribbon":

ribbon

Context sentences for "ribbon" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI recently cut the ribbon of our humanitarian aid office there.
Jag klippte nyligen bandet till vårt humanitära biståndskontor där.
EnglishMy daughter Marlene will now have the honor to cut the ribbon.
Min dotter Marlene får nu äran att klippa bandet.
EnglishAnyone who knew Violet well could tell she was inventing something when her long hair was tied up in a ribbon.
Alla som kände Violet visste, att när hennes långa hår var uppsatt i en knut, var hon i uppfinnartagen.
EnglishThat is why I am taking part in the White Ribbon Campaign.
Därför deltar jag i vitabandetkampanjen.
EnglishThis represents a great danger in populous urban areas, in particular, but also on narrow country roads with ribbon development.
Detta medför stora faror, framför allt i tätbefolkade stadsområden, men också på smala landsvägar med långsträckt bebyggelse.
EnglishMy ribbon just jammed.
EnglishCut the ribbon...
EnglishThis white ribbon is a symbol, it is also the symbol of the carnation that recalls the fight of Congolese women against the suffering they undergo every day - they were here just now.
Det här vita bandet är en symbol. Det är också nejlikan, som påminner om de kongolesiska kvinnornas kamp mot det lidande de utsätts för varje dag - de var här alldeles nyss.