"riches" translation into Swedish

EN

"riches" in Swedish

SV

EN riches
volume_up
{noun}

volume_up
rikedom {comm. gen.}
Europe's cultural riches represent a precious commodity that it is important to preserve.
Europas kulturella rikedom är en värdefull vara som det är viktigt att bevara.
Others in this House have said this is about dividing up the riches of socialism.
Andra har här sagt att det handlar om att dela upp socialismens rikedomar.
Europe has a great deal to do with the cultural identity and our cultural riches, which we want to preserve and develop.
EU har en hel del att göra med den kulturella identiteten och vår kulturella rikedom, vilka är saker som vi vill bevara och utveckla.
riches
volume_up
skatt {comm. gen.} (rikedom, dyrbarhet)
The natural world offers riches which humans have only begun to discover and it is necessary that this treasury of future opportunities remains for generations to come.
Naturen erbjuder rikedomar som människan endast har börjat att upptäcka och det är angeläget att denna skatt av framtida möjligheter finns kvar för kommande generationer.

Context sentences for "riches" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRiches are of value only when they enrich not just some communities, but all.
Rikedomar har endast ett värde när de inte bara berikar vissa grupper, utan alla.
EnglishIt is the people who produce the riches that the reigning Eurocracy share.
Det är folket som producerar de rikedomar som den regerande eurokratin delar på.
EnglishOthers in this House have said this is about dividing up the riches of socialism.
Andra har här sagt att det handlar om att dela upp socialismens rikedomar.
EnglishThe other factor is how are we to deal with the riches beneath the ground in South Sudan?
Den andra aspekten är hur vi ska hantera rikedomarna under jorden i Sydsudan?
EnglishObviously, the EU is required to help US concerns to exploit these riches without disruption.
Tydligen måste EU hjälpa USA att exploatera dessa rikedomar utan några störningar.
EnglishEven its natural riches and renewable natural resources have failed to promote prosperity.
Landets naturliga rikedomar och förnybara naturresurser har inte heller skapat välstånd.
EnglishOnly a small minority belonging to a rich elite have benefited from the country's riches.
Det är endast en liten minoritet bland den rika eliten som har gynnats av landets rikedomar.
EnglishIt is well-known that the EU is a magical land where the streets are flowing with riches and honey.
Det är välkänt att EU är ett magiskt land där pengar och honung flyter på gatorna.
EnglishThere is the question of natural resources, in that the Arctic region offers enormous riches.
Vi har frågan om naturtillgångar, eftersom den arktiska regionen erbjuder enorma rikedomar.
EnglishRather than improving the fate of the local population, these riches are the cause of its misfortune.
Snarare än att förbättra lokalbefolkningens situation orsakar dessa rikedomar dess olycka.
EnglishMr Ziegler sums up the problem when he says that globalisation is monopolising the Earth's riches.
Jean Ziegler sammanfattar problemet när han säger att globaliseringen har monopol på världens rika.
EnglishThe EU would be a most uninteresting place without the cultural riches which it possesses today.
EU skulle vara ett synnerligen ointressant område utan de kulturella rikedomar som i dag ryms i unionen.
EnglishNeeding as we do the riches of the earth in order to live, we seek them out, process them and use them.
De delar av jordens rikedomar som vi behöver för att leva letar vi rätt på, förädlar och använder.
EnglishIn the peripheral regions too, we must treat the riches of the sea that we have been given sensibly.
Även i perifera områden måste man handskas på ett ansvarsfullt sätt med de rikedomar som havet ger oss.
EnglishBeekeepers by themselves may find it hard to save biodiversity, to whose riches bees contribute so much.
Det kan vara svårt för biodlarna att ensamma rädda den biologiska mångfald som de bidrar så mycket till.
EnglishMountain areas offer a huge variety of riches.
Bergsregionerna förfogar över ett brett spektrum av resurser.
EnglishIf we know more about the riches of Roma culture and customs, integration will certainly take place more quickly.
Om vi fick mer kunskaper om romernas rika kultur och seder skulle integrationen säkert ske snabbare.
EnglishIn most cases, this situation is due to colonialism, and to the exploitation of their riches and peoples.
I de flesta fall beror denna situation på kolonialism och på exploateringen av deras rikedomar och invånare.
EnglishI prefer my wage to be my inalienable right, to claim the riches which I produce and which belong to me.
Jag anser att min lön är en oförytterlig rättighet, en rätt till det välstånd jag producerar och som tillhör mig.
EnglishWe plunder everything there is and take all the riches.
Vi stjäl allt som finns och tar alla rikedomar.