"rig" translation into Swedish

EN

"rig" in Swedish

volume_up
rig {noun}
SV

EN rig
volume_up
{noun}

1. "a suit of clothes"

rig
volume_up
rigg {comm. gen.} (kostym)
You can also rig your data by making the thing you compare your new drug against really rubbish.
Du kan även rigga dina data genom göra den sak du jämför ditt nya läkemedel mot verkligen uselt.
But that's not the only way you can rig your data.
Men det är inte enda sätt du kan rigga dina data.
... man måste rigga spelet.

Context sentences for "rig" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd if you're nice, I'll show you what a real big rig looks like.
Och om du är snäll så kan jag visa hur ett riktigt åk ser ut.
EnglishAnd then, let's make this really big contraption that you have to rig up to it in this daisy chain."
Och sedan bygger vi en väldigt stor mackapär som man måste fästa i den här kopplingsanordningen."
EnglishThe ultimate goal is to rig out the entire European railway network, or at least the major lines.
Det slutliga målet är att utrusta hela det europeiska järnvägsnätet eller åtminstone de centrala sträckorna.
EnglishWhat Britain is seeking to do at present is effectively to rig the market in its own favour.
Det Storbritannien försöker göra för närvarande är i själva verket att manipulera marknaden till sin egen fördel.
EnglishMadam President, the oil rig leak in the Bay of Mexico is a real disaster, both environmentally and economically.
Fru talman! Läckan från oljeplattformen i Mexikanska golfen är en verklig katastrof, både miljömässigt och ekonomiskt.
EnglishAfter the disaster involving the deep-sea oil rig on US shores, it is advisable for us, too, to draw a few lessons.
Efter katastrofen med oljeriggen på djupt vatten nära USA:s kust är det tillrådligt att även vi drar vissa lärdomar.
EnglishI don't like nobody messing with my rig.
Jag vill inte att någon ska jävlas med mitt åk.
EnglishIt's an interesting rig you got outside.
Det är ett intressant åkdon du har därute.
EnglishDriving that disco big rig.
EnglishThe EU must learn the lessons of the Deepwater Horizon rig disaster and ensure that high security standards are adhered to in all oil exploration sites on the seabed.
EU måste dra lärdom av katastrofen med Deepwater Horizon-plattformen och se till att säkerheten är hög vid all oljeborrning till havs.
EnglishWe complain about the fact that, although they have elections, they rig them; we, on the other hand, have referendums, hold them honestly but then disregard the result.
Vi klagar över att Vitryssland visserligen håller val, men att de manipulerar dem, medan vi för vår del håller folkomröstningar enligt alla lagens regler, men sedan struntar i resultatet.