"Riksdag" translation into Swedish

EN

"Riksdag" in Swedish

SV
SV

"riksdag" in English

volume_up
riksdag {comm. gen.}

EN Riksdag
volume_up
{noun}

Riksdag (also: diet, parliament)
volume_up
riksdag {comm. gen.}
Our colleagues from the Swedish Riksdag are very welcome here.
Våra kolleger från Sveriges Riksdag är mycket välkomna hit.
The Swedish Riksdag has decided not to participate in the stage of EMU commencing on 1 January 1999.
Sveriges riksdag har beslutat att inte delta i EMU: s etapp från den 1 januari 1999.
I was a member of the Swedish parliament, the Riksdag, during the 1990s and I was on the Finances Committee when our public finances collapsed.
Jag var ledamot i Sveriges riksdag på 90-talet. Jag satt i finansutskottet när våra offentliga finanser kollapsade.

Synonyms (Swedish) for "riksdag":

riksdag
Swedish

Context sentences for "Riksdag" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe news is now interpreted into sign language in Sweden, as is live TV coverage of important debates in the Riksdag.
I Sverige finns det i dag nyhetsprogram på teckenspråk.
EnglishIn 1971 the Riksdag became a single-chamber Parliament.
Riksdagen blev en enkammarriksdag år 1971.
EnglishWe are also joined by colleagues from the Committee on European Affairs of the Swedish Riksdag, and I should like to welcome them to our Chamber.
Vi har också fått sällskap av kolleger från Sveriges riksdags EU-nämnd, och jag skulle vilja välkomna dem till vår kammare.
EnglishI should like to point out to you that this is the tenth committee delegation this year to come to the European Parliament from the Riksdag.
Jag vill gärna påpeka för er att det här är den tionde utskottsdelegationen i år som kommer till Europaparlamentet från Riksdagen.
EnglishThe Swedish Parliament - the Riksdag - was given more or less unlimited power to take decisions on just about every issue on the basis of a simple majority.
Sveriges parlament, Riksdagen, gavs i det närmast oinskränkt makt att med enkel majoritet fatta beslut om i stort sett alla frågor.
EnglishThe Swedish Christian Democratic Party is against depriving the national parliaments - in Sweden's case, the riksdag - of the right to make decisions about people's taxes.
Det svenska kristdemokratiska partiet är emot att avhända de nationella parlamenten - i Sveriges fall riksdagen - beslutanderätten över medborgarnas skatter.
EnglishThe Swedish Christian Democratic Party is against depriving the national parliaments - in Sweden' s case, the riksdag - of the right to make decisions about people' s taxes.
Det svenska kristdemokratiska partiet är emot att avhända de nationella parlamenten - i Sveriges fall riksdagen - beslutanderätten över medborgarnas skatter.
EnglishAny such decision will depend on a prior proposal having been put to the Swedish people, either in a referendum or in conjunction with elections to the Riksdag.
För svensk del gäller att det eventuella inträdet i den gemensamma valutan bör underställas det svenska folkets beslut i endera folkomröstning eller i samband med val till riksdagen.

Other dictionary words