EN roar
volume_up
{noun}

roar (also: alert, bluster, bustle, turmoil)
According to the Dutch official dictionary, noise is defined as a harsh, unpleasant sound, including background noise, din, racket, roar and commotion.
Enligt den officiella nederländska ordboken betyder buller: ett hårt, otrevligt ljud, inbegripet oväsen, larm, liv, brak och bråk.
roar (also: boom, hum, peal, murmur)
roar (also: cry, holler, howl, shout)
The only thing one can say, having heard you, is that the lion has a mighty roar.
Det enda jag kan säga efter att ha lyssnat till er är att lejonet har ett kraftfullt rytande.
Its roar is an offence in my view to our many long term unemployed and to our young people who get no job start at all.
Dess rytande är i mitt tycke en förseelse mot våra många långtidsarbetslösa och mot våra ungdomar som inte får något start alls i arbetslivet.
roar (also: bellow, holler, hoot, squall)
roar (also: belch, boom, rumble, rumbling)
roar (also: blast, creak, howl, shriek)
roar
roar
roar

Synonyms (English) for "roar":

roar

Synonyms (Swedish) for "roa":

roa

Context sentences for "roar" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHigh above the roar of the streets, I trained my body and my senses.
Högt ovanför gatornas sorl, tränade jag min kropp och mina sinnen.
EnglishIs it the muffled sound of tyres in contact with the road, or the sudden acceleration of vehicles and the roar of powerful motorcycles?
Är det det dova ljudet av däckets motståndskraft på vägen eller de häftiga fordonsaccelerationerna och brummandet av tvåhjulingar med tygellösa motorer?
EnglishEsteemed President, in my country, Flanders, people roar with laughter whenever this question of trust is raised in relation to a Commission containing such politically suspect individuals.
Ärade talman! I mitt land Flandern skrattar man gott om förtroendefrågan ställs för en kommission där sådana politiskt skumma figurer ingår.