EN rough
volume_up
{noun}

volume_up
buse {comm. gen.}
rough (also: hooligan, hoodlum, heavy)
volume_up
ligist {comm. gen.}

Context sentences for "rough" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe various speakers have stressed that this regulation has had a rough passage.
De olika inläggen har betonat att denna förordning har haft en olycklig resa.
EnglishAfter all, the future generations, our children, appear to be getting a rough deal.
De framtida generationerna, våra barn, verkar trots allt dra det kortaste strået.
EnglishI have only given you a rough indication, and a personal opinion at that.
Jag har bara givit er en indikation. Och jag har redan gått framåt personligen.
EnglishIn this respect I have just heard many rough approximations, in my opinion.
Jag hörde i det avseendet enligt min åsikt många oklara uttalanden nyss.
EnglishRailways have a rough deal in the investment plans, and inland shipping even more so.
Järnvägen, och i ännu högre grad inlandssjöfarten, har så gott som ingen plats i planerna.
EnglishThis will mean a rough ride for the simplification of consumer rights legislation.
Det innebär att det blir ett tufft jobb att förenkla lagstiftningen om konsumenternas rättigheter.
EnglishWe all know that the communications sector has had a rough ride over the last year or so.
Vi vet alla att kommunikationssektorn har haft det svårt under i alla fall det senaste året.
EnglishThe agreements with Canada and Russia were very rough, in the true sense of the word.
Redan överenskommelserna med Kanada och Ryssland var mer än klumpiga i ordets verkliga bemärkelse.
EnglishThat, too, is regrettable, but we have to take the rough with the smooth.
Det är också beklagligt, men vi måste ta det onda med det goda.
EnglishAfter all, the future generations, our children, appear to be getting a rough deal.
Det innebär att vi fram till 2013 skulle ha en budget som är mindre än i dag, samtidigt som EU har utvidgats.
EnglishIt is a rough derision of democracy and human rights.
Det blir bara ett brutalt förlöjligande av demokratin och de mänskliga rättigheterna.
EnglishLet us make sure that we have put an end to rough sleeping by 2015.
Låt oss se till att vi inte har några uteliggare kvar 2015.
EnglishAfter a long, rough journey, all the pieces were in place and all the permits ready in February 2013.
Efter en lång och knagglig resa var alla bitar på plats och alla tillstånd klara i februari 2013.
EnglishWe cannot condone this 'rough justice ' and lynch law!
Vi kan dock inte acceptera denna " cowboyrättvisa " och lynchjustis!
EnglishWe cannot condone this 'rough justice' and lynch law!
Vi kan dock inte acceptera denna " cowboyrättvisa" och lynchjustis!
EnglishThat is aimed at establishing an international control regime for the import and export of rough diamonds.
Målet är att upprätta ett internationellt kontrollsystem för import och export av rådiamanter.
EnglishIn the light of this, I supported you all the way, not least when things got rough in recent weeks.
Mot bakgrund av detta har jag stött er fullt och fast, inte minst under de senaste veckornas turbulens.
EnglishI have a rough idea of what is happening in the country.
Jag tycker mig ha en god uppfattning om vad som sker i landet.
EnglishThe second attempt has smoothed off the rough edges and simply gone along with the US conventions.
Den andra versionen undanröjde ojämnheterna och nöjde sig med att följa Förenta nationernas konventioner.
EnglishBosley, I hope the Angels aren't being too rough on you.
Bosley, jag hoppas att änglarna inte är för tuffa mot dig.