"roughshod" translation into Swedish

EN

"roughshod" in Swedish

EN roughshod
volume_up
{verb}

1. "brutal force"

roughshod

Synonyms (English) for "roughshod":

roughshod

Context sentences for "roughshod" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe democratic decision of the Irish people cannot be ignored or ridden roughshod over.
Det irländska folkets demokratiska beslut kan inte ignoreras eller trampas ned.
EnglishA talking shop, an alibi that the ministers then ride roughshod over?
En diskussionsklubb, ett alibi som ministrarna sedan i vanlig ordning kör över?
EnglishThere are ways of achieving this that do not involve riding roughshod over subsidiarity.
Det finns sätt att göra det på utan att köra över subsidiaritetsprincipen.
EnglishHowever, the Council' s common position rides roughshod over Parliament.
Rådet kör emellertid över parlamentet totalt i sin gemensamma ståndpunkt.
EnglishHowever, the Council's common position rides roughshod over Parliament.
Rådet kör emellertid över parlamentet totalt i sin gemensamma ståndpunkt.
EnglishOnce again the PPE-DE Group and the PSE Group have chosen to ride roughshod over the rest of us.
Återigen har de konservativa och socialdemokraterna valt att köra över oss andra.
EnglishHowever, the Council has ridden roughshod over Parliament, and it is good that it has done so.
Rådet har dock toppridit parlamentet, och det är bra att så har skett.
EnglishThe Buitenweg report rides roughshod over these limits in every respect.
I Buitenwegbetänkandet struntar man helt i dessa begränsningar.
EnglishThey rode roughshod over fundamental rights which the people had struggled for decades to win.
De begick övergrepp mot grundläggande rättigheter som folket har förvärvat efter åratals kamp.
EnglishThe establishment is forced to take increasingly tough measures to ride roughshod over the will of the people.
Etablissemanget tvingas ta till allt hårdare medel för att köra över folkviljan.
EnglishI do not believe that the multilateral trade system runs roughshod over the interests of the environment.
Jag tror inte att det multilaterala handelssystemet hänsynslöst kör över miljöintressena.
EnglishOur country and its citizens are being ridden over roughshod in the most literal sense of the word, regardless.
Här körs vårt land och dess medborgare över i ordets allra bokstavligaste bemärkelse.
EnglishWe cannot ride roughshod over them as we did in 2001.
Vi kan inte behandla dem på det hänsynslösa sätt som vi gjorde 2001.
EnglishWhere European Union law exists, the Member States, who are supposed to enforce it, ride roughshod over it.
Där det finns en EU-rätt ignoreras den av de medlemsstater som är skyldiga att tillämpa den.
EnglishWorse still, President Sarkozy rode roughshod over the spirit of democracy he claims to advocate.
Än värre är att president Nicolas Sarkozy undertryckte den demokratiska anda som han påstår sig förorda.
EnglishMr Posselt wants to ride roughshod over the result of a referendum.
Posselt vill köra över ett folkomröstningsresultat.
English(FR) Where European Union law exists, the Member States, who are supposed to enforce it, ride roughshod over it.
Där det finns en EU-rätt ignoreras den av de medlemsstater som är skyldiga att tillämpa den.
EnglishA Communist country riding roughshod over human rights.
Ett kommunistland som kör över de mänskliga rättigheterna.
EnglishWe also need democratic efficiency in which people are not constantly ridden roughshod over by bad directives.
Detta är viktiga sektorer, men de har inte ett avgörande inflytande på Sveriges välstånd och BNP.
EnglishThe Committee on Budgetary Control has ridden roughshod over this proposal, to some extent in peculiar circumstances.
Detta förslag har budgetkontrollutskottet kört över, delvis under egendomliga omständigheter.