"ruminant" translation into Swedish

EN

"ruminant" in Swedish

EN ruminant
volume_up
{noun}

ruminant
volume_up
idisslare {comm. gen.}
There is not a single indication for this ban to prevail for non-ruminant ...
Det finns inte ett enda skäl att behålla detta förbud när det gäller icke-idisslare ...
I am alarmed at the continuing ban on fish meal in ruminant feeds by the Commission.
Jag är orolig över kommissionens fortsatta förbud mot fiskmjöl i foder till idisslare.
The feeding of ruminant proteins to ruminants is considered to be the main source of BSE transmission to cattle.
Utfodring av proteiner från idisslare till idisslare anses vara en av de främsta orsakerna till att BSE överförs till boskap.

Context sentences for "ruminant" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYoung calves do not yet have fully developed ruminant stomachs, and they need animal protein.
Unga kalvar har ännu inte fullt utvecklade idisslarmagar och behöver därför animaliskt protein.
EnglishRuminant livestock farmers may be required to reduce methane emissions by replacing hay and silage with more expensive cereal-based rations.
Boskapsuppfödarna kan tvingas minska metanutsläppen genom att ersätta hö och ensilage med dyrare spannmålsbaserat foder.