"rumour" translation into Swedish

EN

"rumour" in Swedish

SV
SV

EN rumour
volume_up
{noun}

1. British English

rumour (also: buzz, character, credit, fame)
Rumour has it that this situation will soon change.
Det går ett rykte om att något snabbt kommer att göras åt det.
Commissioner, that was not a rumour, as you have just claimed; a meeting really did take place.
Det var inget rykte, som ni hävdade nyss.
There is a rumour going around that the Commission would pay its employees a salary during a strike.
Det går ett rykte om att kommissionen skulle betala lön till sina anställda under en strejk.

Synonyms (English) for "rumour":

rumour

Context sentences for "rumour" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you do that, then you are, for a start, making the rumour credible to some degree.
Jag är lite överraskad över att vi måste ha en särskild debatt om detta.
EnglishUnproven accusations are being fired off on the basis of rumour and hearsay.
Anklagelser kastas ut utan bevis beträffande tilltron till ryktena, eller till och med skvallret.
EnglishRumour and hearsay are not good enough when it comes to Parliament's seat.
Parlamentet kan inte nöja sig med vad som hörs i korridorerna när det handlar om var parlamentet skall ha sitt säte.
EnglishA while ago, rumour had it that we could expect this by the end of April, which turned out incorrect.
För en tid sedan ryktades det att vi kunde förvänta oss det i slutet av april, vilket visade sig vara fel.
EnglishThe rumour machine says a great deal about the true relationship between civilian and military authorities.
Detta ryktesmaskineri säger mycket om det verkliga förhållandet mellan civila och militära myndigheter.
EnglishWe learn them already from the grapevine and the rumour mill.
Vi får nog höra det genom djungeltelegrafen.
EnglishIt is all just rumour and scaremongering.
Alltihop är bara rykten och försök att skapa panik.
EnglishHowever, if there is any truth in this rumour, can you discuss it in the Bureau and ensure that it is quashed.
Ligger det emellertid någon sanning i dessa rykten så ber jag er ta upp det i presidiet och säkerställa att detta avslås.
EnglishCommissioner, that was not a rumour, as you have just claimed; a meeting really did take place.
Kommissionen har en outtömlig källa av idéer i fråga om detta och verkar nu till och med vilja förära OLAF: s övervakningskommitté några.
EnglishMr Telkämper refers to rumour.
Enligt vad Telkämper säger är det här fråga om rykten.
EnglishRumour has it that the Dutch citizen, Zahra Bahrami, was also tortured and I have asked for this to be looked into.
Ryktena säger att den nederländska medborgaren Zahra Bahrami också torterats, och jag har krävt att detta ska undersökas.
EnglishI hope that what we are hearing about the White Paper that is due to appear is no more than a rumour; the planned system is certainly needed.
Jag hoppas att ryktet om att en vitbok snart ska dyka upp stämmer. Det planerade systemet behövs verkligen.
EnglishIt is a matter of rumour in Europe that there are also secret camps, where detainees, deprived of their rights, are kept.
Det går också rykten om att det finns hemliga fångläger i Europa där personer som har fråntagits sina rättigheter hålls fängslade.
EnglishFree and professional information is always preferable to 'rumour', which often replaces the press when the latter is muzzled.
Fri och professionell information är alltid att föredra framför ”rykten” som ofta ersätter pressen när den senare tystas ned.
EnglishOne rumour is that the steel used in the building is the same as in the Charles de Gaulle airport roof which collapsed.
Enligt ryktet är det stål som använts i byggnaden av samma sort som det som fanns i Charles de Gaulle-flygplatsens tak, som rasade in.
EnglishIn addition, I should like the Commissioner to shed light on the rumour that FMD has broken out in 26 towns in Vietnam.
Jag skulle dessutom vilja be kommissionären att sprida ljus över ryktet om att mul- och klövsjukan har utbrutit i 26 städer i Vietnam.
EnglishFirst of all, we must strongly condemn the age-old rumour of the purported superiority of Western civilisation and Christianity.
Först och främst genom att eftertryckligen fördöma denna gamla myt om den västliga och kristna civilisationens påstådda överlägsenhet.
EnglishRumour has it that there is every likelihood that the Statute for Members will be adopted by Parliament at the next part-session.
Det cirkulerar uppgifter om att vi med all sannolikhet kommer att kunna godkänna Europaparlamentets tjänsteföreskrifter under nästa sammanträdesperiod.
EnglishIn the event of a perceived risk, but which has no foundation, for instance a rumour, we should respond by informing the consumers.
Vid en upplevd risk, som det inte finns någon grund för - exempelvis ryktesspridning - är det lämpligt att svara med ett meddelande till konsumenterna.
EnglishNonetheless, this state of affairs – this rumour mill – has also harmed the Commission and I mention it here because it needs to be mentioned.
Denna omständighet – denna ryktesspridning – har icke desto mindre även skadat kommissionen, och jag säger detta nu eftersom det måste sägas.

Other dictionary words