"run-of-the-mill" translation into Swedish

EN

"run-of-the-mill" in Swedish

EN run-of-the-mill
volume_up
{adjective}

run-of-the-mill (also: average, cross-section)
run-of-the-mill (also: common, middling, simple)
run-of-the-mill (also: mediocre, moderate)

Synonyms (English) for "run-of-the-mill":

run-of-the-mill

Context sentences for "run-of-the-mill" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe therefore must not treat this as run-of-the-mill and we must act quickly.
Därför får vi inte behandla detta som något vardagligt, och vi måste agera snabbt.
EnglishThis 'progress' has, in fact, been run-of-the-mill practice at the central banks since the 1930s!
Ett framsteg att man håller fast vid samma rutiner som centralbankerna följt sedan trettiotalet!
EnglishThis 'progress ' has, in fact, been run-of-the-mill practice at the central banks since the 1930s!
Ett framsteg att man håller fast vid samma rutiner som centralbankerna följt sedan trettiotalet!
EnglishEmployment is therefore not a run-of-the-mill requirement but a major priority which must take precedence over others.
Sysselsättningen är därför inte ett normalt krav utan en viktig prioritering som måste gå före andra prioriteringar.
EnglishTech credits are run-of-the-mill.
Skådisen Griffin Dunnes skrala regi.
EnglishSo a highly political meeting in economic, social and financial terms was reduced to a run-of-the-mill technical meeting.
Ett högst politiskt sammanträde på ekonomisk, social och finansiell nivå reducerades därmed till ett vanligt möte om formaliteter.
English(FR) Mr President, we have come to the end of the procedure that precedes the appointment of the commissioners, with hearings that are completely run-of-the-mill.
(FR) Herr talman! Vi har nått slutet på det förfarande som föregår utnämningen av kommissionsledamöterna, med utfrågningar som är fullkomligt medelmåttiga.