"run over" translation into Swedish

EN

"run over" in Swedish

EN run over
volume_up
{adjective}

run over
volume_up
överkörd {adj.} (som har körts över av ett fordon)

Synonyms (English) for "run over":

run over

Context sentences for "run over" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou cut off some people dramatically and let others run over for a very long time.
Ni avbryter vissa talare abrupt och låter andra dra över mycket länge på talartiden.
EnglishI know that many colleagues wish to speak, but we have considerably run over our time.
Jag vet att många kolleger önskar tala, men vi har överskridit tiden ordentligt.
EnglishNow the normal legislative procedure must run its course over the coming months.
Nu måste det vanliga lagstiftningsförfarandet ha sin gång under de kommande månaderna.
EnglishThe fossil fuel supply will start to run out over the next few decades.
   . – De fossila bränslena kommer att ta slut under de närmaste decennierna.
EnglishMr President, I have perhaps run over slightly and I apologise for that.
Herr talman! Jag har kanske överskridit talartiden något och ber om ursäkt för det.
EnglishThis project has run into major difficulties over recent times, especially in the Czech Republic.
På senare tid har bygget stött på betydande svårigheter, särskilt i Tjeckien.
EnglishEven if it pays off in the long run, over a period of years, it is unrewarding at the time.
Även om de har betalat sig för flera år sedan, har de för närvarande ingen högkonjunktur.
EnglishI thank the interpreters for their indulgence with our over-run.
Jag tackar tolkarna för deras överseende med vår försening.
EnglishTo do this, however, we should not run over the agenda.
För att kunna göra detta får vi dock inte överskrida tidsplanen.
EnglishThose speeches did, indeed, run over by some seconds.
De här debattinläggen drog förvisso över tiden med några sekunder.
EnglishThose debates may run over into Question Time.
Dessa debatter kan dra över tiden och fortsätta under frågestunden.
English   Rest assured, Mr Michel: you have not run over your speaking time.
   – Herr Michel! Ni behöver inte oroa er.
EnglishEveryone has run over their time, and they have all said the same thing, so I just want to say something about taxes.
Alla har gått över sin tid och alla har de sagt samma sak så nu vill jag också säga något om skatterna.
EnglishWe are aware that the debate has run over, and apologise.
Vi vet att debatten dragit ut på tiden.
EnglishI am very conscious, Mr President, of the remarkable efficiency with which you shut up people who over-run.
Jag är mycket medveten, herr ordförande, om den oerhörda effektivitet med vilken ni tystar personer som drar över tiden.
EnglishI notice that an awful lot of speakers have run way over their allotted speaking time, sometimes by as much as 30 seconds.
Jag noterar att väldigt många kolleger talar långt över tilldelad talartid, ibland så mycket som 30 sekunder.
EnglishThe entire measure will be considerably cheaper than the bill we have run up over this whole BSE issue to date.
Den totala åtgärden kommer i slutändan att vara betydligt billigare än det som vi nu har pålagt oss för hela problemställningen med BSE.
EnglishHence we have run 16 minutes over the time allocated for today and Mrs Bjerregaard has used the time to which she was entitled.
I dag har vi alltså överskridit tiden med sexton minuter och Bjerregaard har utnyttjat den tid hon hade till sitt förfogande.
EnglishAll the others have over-run.
EnglishHaving concluded the vote so quickly, I thought I would be more flexible with fellow Members who have run over their allotted time.
Eftersom omröstningen avklarades så snabbt, ansåg jag att jag kunde vara mer flexibel mot kolleger som talade längre än tilldelad talartid.