"safe and sound" translation into Swedish

EN

"safe and sound" in Swedish

EN safe and sound
volume_up
[idiom]

safe and sound (also: good)
safe and sound (also: opulent, prosperous, alive and kicking)

Synonyms (English) for "safe and sound":

safe and sound
English

Similar translations for "safe and sound" in Swedish

safe noun
Swedish
safe adjective
and conjunction
Swedish
sound noun
sound adjective
to sound verb

Context sentences for "safe and sound" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am delighted that you have returned from Japan safe and sound.
Det gläder mig att ni har återvänt välbehållen från Japan.
EnglishSo can you count on us to get you home safe and sound?
Så, kan du lita på att vi tar dig hem säkert?
EnglishThe headset has SafeTone technology, which cuts off loud noises and ensures a safe average sound level in the headset.
Headsetet har tekniken SafeTone, som kapar plötsliga ljudtoppar och ser till att ljudnivåerna hålls på en lagom nivå.
EnglishFeedingstuffs are the basis of food safety and there must be certainty on the part of farmers so that consumers can be ensured of safe and sound food.
Djurfodret är grunden för livsmedelssäkerheten, och jordbrukarna måste vara pålitliga för att konsumenterna ska kunna garanteras säkra och bra livsmedel.
EnglishWe in the Council very much hope that, if this is confirmed, these people will be found safe and sound as quickly as possible, and we would stress that our thoughts are with them.
Om uppgifterna visar sig vara sanna hoppas rådets medlemmar verkligen att de återfinns välbehållna så snart som möjligt och vill framhålla att våra tankar går till dem.
EnglishMr President, allow me to begin with a smile as I congratulate all the Members for having survived the fire alarm and managing to take our places, safe and sound, back in the Chamber.
Herr talman! Till att börja med vill jag säga att det gläder mig att alla ledamöterna överlevde brandlarmet och lyckades ta sig tillbaka till sina platser i kammaren välbehållna!
EnglishIt is of course in everyone’ s interest – farmers, animal welfare and the animals themselves – that animals should arrive at their destination safe and sound and in the best possible condition.
Låt mig konstatera en sak, herr talman: så snart djuren har lämnat gården är de inte längre producentens, dvs. lantbrukarens, ansvar, utan i stället transportörens eller köparens ansvar.