"scene" translation into Swedish

EN

"scene" in Swedish

SV

"scen" in English

volume_up
scen {comm. gen.}

EN scene
volume_up
{noun}

scene (also: aspect, depiction, image, metaphor)
volume_up
bild {comm. gen.}
And if you actually take a look at the scene picture, you can see that the plate of the Mercedes is O600KO78RUS.
Och om vi tar en titt på bilden, så kan man se att Mercedesens registreringsskylt är O600KO78RUS.
Then, one night, the scene changes.
En natt ändras bilden.
I'm not going to change those tiles at all, but I'm going to reveal the rest of the scene and see what happens to your perception.
Jag ska inte ändra något på rutorna, men jag ska avslöja resten av bilden. ~~~ Och se vad som händer med din uppfattning av den.
volume_up
plats {comm. gen.}
Kenya was not always the scene of disorder and brutality.
Kenya har inte alltid varit en plats för oroligheter och brutalitet.
First unit on the scene will get the witness out.
Första enhet på plats, får ut vittnet.
So the scene is set and all the ingredients are there for a tragedy of inconceivable proportions over the next few years.
Så bakgrunden och alla ingredienser finns på plats för att en ofattbar tragedi skall inträffa under de kommande åren.
scene (also: platform, setting, stage)
volume_up
scen {comm. gen.}
I mean, it could almost be rather like that scene from the film "Airplane."
Alltså, det skulle nästan kunna vara som en scen i den där filmen "Airplane."
A little scene today brought me every protocol
Du ställde till en ordentlig scen idag...
This next scene could get pretty graphic.
Vi varnar för att nästa scen är våldsam.
scene (also: arena, amphitheatre, cockpit)
volume_up
skådeplats {comm. gen.}
. - (IT) The Western Balkans region has for years been the scene of the most barbarous massacres in Europe.
. - (IT) Västra Balkan har under en lång tid varit skådeplats för de mest barbariska massakrerna i Europa.
The streets of Budapest were the scene of a bloody repression, and Hungary was gripped by terror and oppression for a long time.
Budapest gator blev skådeplats för en blodig repression, och Ungern hamnade i terrorns och förtryckets grepp för lång tid framåt.
There would be significant symbolism in such a step, as Sarajevo was the scene of the assassination that brought about the outbreak of the First World War in 1914.
En sådan åtgärd skulle vara mycket symbolisk, eftersom Sarajevo var skådeplats för de dödsskjutningar som ledde till första världskrigets utbrott 1914.
scene (also: earth, universe, world)
volume_up
värld {comm. gen.}
The committee's report is an excellent, thorough treatment of the role of the Union on the world scene.
Utskottets betänkande innehåller en mycket seriös och grundlig genomgång av unionens roll i världen.
Giving the EU an efficient and innovative Single Market in today's globalised world means making it the undisputed protagonist of the global economic scene.
Genom att ge EU en effektiv och innovativ inre marknad i dagens globaliserade värld kan vi bli en ohotad aktör på den globala ekonomiska scenen.
scene (also: apparition, approach, idea, sight)
volume_up
syn {comm. gen.}
Mr President, there are so many worrying things on the international scene that ought to spur us to action that we no longer know which way to look.
Bland alla de orostecken som borde få oss att gå samman inför den syn det internationella samfundet erbjuder, vet vi inte längre åt vilket håll vi skall vända oss.
scene
scene

Synonyms (English) for "scene":

scene

Synonyms (Swedish) for "scen":

scen

Context sentences for "scene" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGirls no longer go to school and women are disappearing from the political scene.
Flickor går inte längre i skolan och kvinnor försvinner från den politiska scenen.
EnglishSome major issues have appeared on the scene since the conference was launched.
Sedan konferensen inleddes har viktiga debatter seglat upp. De är ytterst viktiga.
EnglishEurope must make its voice heard loud and clear on the international scene.
Europa måste klart och tydligt göra sin röst hörd på det internationella planet.
EnglishLastly, the Commission intends playing its full role on the international scene.
Slutligen har kommissionen för avsikt att delta fullt ut på den internationella scenen.
EnglishI shall leave it there, as I have covered the agricultural scene totally.
Jag skall avsluta med dessa ord, eftersom jag har täckt in hela jordbruksområdet.
EnglishYet these same cities are the scene of a wide rift between the haves and the have-nots.
På samma gång uppvisar dessa städer en bred klyfta mellan de som har och inte har.
EnglishThe third is to ensure that Nepal emerges again on the world scene as a stable democracy.
EU har en nyckelroll när det gäller att hjälpa Nepal genom denna svåra process.
EnglishHow can the Commission know what type of salmonella will explode onto the scene tomorrow?
Hur kan kommissionen veta vilken typ av salmonella som " exploderar " i morgon?
EnglishAt the same time, powerful new economic players have appeared on the world scene.
Samtidigt har nya mäktiga ekonomiska aktörer dykt upp på världsscenen.
English- secondly, China is becoming stronger and stronger on the world political scene;
– För det andra blir Kina allt starkare på den politiska världsarenan.
EnglishIt is also the scene of one of the longest-running conflicts in South Asia.
Det är också platsen för en av de konflikter som pågått längst i Sydasien.
EnglishHow can the Commission know what type of salmonella will explode onto the scene tomorrow?
Hur kan kommissionen veta vilken typ av salmonella som "exploderar" i morgon?
EnglishAct one, scene three, he finds out that his uncle killed his father.
I tredje scenen i första akten får han reda på att hans farbror mördade hans far.
EnglishIt is relevant also to point out that we are not just a passive spectator of the scene.
Man bör även påpeka att vi inte bara är en passiv åskådare i sammanhanget.
English(ET) Mr President, last Saturday, Russia was once again the scene of a political murder.
(ET) Herr talman! I lördags var Ryssland åter igen skådeplatsen för ett politiskt mord.
EnglishNice was yet again the scene of national haggling for individual states.
I Nice fick vi än en gång ett nationellt köpslående om enskilda budgetar.
EnglishAnd she said that when she was in the dating scene, she had a simple test she put people to.
Och hon sade att när hon dejtade gjorde hon ett litet test på dem hon mötte.
EnglishIn February of this year, Belarus was also the scene of protests relating to economic issues.
I februari i år fick vi även se protester som avsåg ekonomiska frågor i Vitryssland.
EnglishThe value that they add stands out in the international trade scene.
Det mervärde som detta ger sticker ut på den internationella handelsarenan.
EnglishIt was time, I felt, for an agonizing reappraisal of the whole scene.
Det var dags, tyckte jag, för en kvalfull omvärdering av hela situationen.