EN scrape
volume_up
{noun}

scrape (also: clamp, clip, fix)
volume_up
klämma {comm. gen.}
scrape (also: dilemma, hole, pickle, strait)
volume_up
knipa {comm. gen.}
scrape (also: contusion)
scrape
volume_up
skrapning {comm. gen.}
scrape
scrape

Context sentences for "scrape" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishto scrape along
EnglishPublic health must not be put at stake in a power struggle designed to scrape together more new powers every day, to the detriment of the States.
Folkhälsan får inte bli en fråga som står på spel i den maktkamp som syftar till att varje dag ytterligare kapa åt sig nya befogenheter till förfång för medlemsstaterna.
EnglishIt seems that we shall have to go in to battle again, because we might be able to scrape together a few more pennies and that is what counts at the coalface.
För egen del skulle jag, om jag fortfarande har befogenhet att fatta beslut som föredragande, än en gång förorda att denna text bör träda i kraft i januari 2004.
EnglishBut time and deadlines wait for no man: as Mr Blair well knows, faced with the European crisis, to merely scrape by would amount to giving up entirely.
Tid och deadlines väntar dock inte på någon. Som Tony Blair mycket väl känner till skulle man ge upp helt om man bara nöjde sig med att hanka sig fram inför Europas kris.
EnglishYou can still try to scrape together places. Indeed, you can still also use all your power to intervene on a legal level as well as on the level of compensation.
Ni kan fortfarande ingripa; Ni kan fortfarande försöka rafsa åt er platser; ni kan också, faktiskt, lägga all er tyngd och ingripa på rättslig nivå och på kompensationsnivå.
EnglishBut time and deadlines wait for no man: as Mr Blair well knows, faced with the European crisis, to merely scrape by would amount to giving up entirely.
Det måste dock framhållas att denna minskning i många fall har genomförts på ett ogenomtänkt sätt, utan någon ordentlig genomgång av arbetets art och de specifika problemen vid varje institution.
EnglishMember States are interested in just one thing, which is how much money they can scrape back from the European budget, and that would be combated by a system of own resources.
Medlemsstaterna är bara intresserade av en sak, och det är hur mycket pengar de kan återföra från EU:s budget, och detta synsätt skulle motverkas genom ett system för egna medel.