"seaport" translation into Swedish

EN

"seaport" in Swedish

EN seaport
volume_up
{noun}

seaport (also: port, port city, port town, harbor city)
volume_up
hamnstad {comm. gen.}
As a major seaport it has also been open to many outside influences which have helped to evolve many new links and contacts.
Eftersom det är en viktig hamnstad har den även varit öppen för många influenser utifrån som har bidragit till att utveckla många nya förbindelser och kontakter.
This radical change in the life of seaports has to be prepared differently.
Denna radikala förändring av livet i hamnstäderna måste förberedas på ett annat sätt.

Synonyms (English) for "seaport":

seaport

Context sentences for "seaport" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI myself come from a seaport in Denmark, and I am very familiar indeed with the problems.
Jag kommer själv från en dansk hamn, och jag är mycket väl insatt i problemen.
EnglishI myself come from a seaport in Denmark, and I am very familiar indeed with the problems.
Jag vill uppmana alla att rösta mot kompromissförslaget, för vart skulle de arbetslösa hamnarbetarna ta vägen?
EnglishSince then, the submarine has remained moored in that seaport.
Sedan dess har ubåten legat förtöjd i hamnen.
EnglishThe attacks in New York, Washington and Madrid have shown that no mode of transport is yet safe from terrorism, and it is therefore logical that seaport security should be stepped up.
Vi hoppas hur som helst att initiativet inte skall fastna i goda avsikter, utan att man skall agera i var och en av de här säkerhetsfrågorna.