"self-controlled" translation into Swedish

EN

"self-controlled" in Swedish

EN self-controlled
volume_up
{adjective}

1. "calm and collected"

self-controlled (also: at peace, calm, composed, cool)
volume_up
lugn {adj.}
self-controlled (also: collective, composed, poised, together)
volume_up
samlad {adj.}

Similar translations for "self-controlled" in Swedish

self noun
self- adjective
Swedish
controlled verb
to control verb
control noun

Context sentences for "self-controlled" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(DE) Madam President, the German animal feed industry has a good system of self-controlled tests.
(DE) Fru talman! Den tyska djurfoderindustrin har ett välfungerande system för egenkontrollerande tester.
EnglishAbove all, we need to put a stop to the self-controlled tests.
Framförallt behöver vi ett slut på egenkontrollen.
EnglishAs is well known, the United States and Russia are developing a new alternative to the Convention: controlled and self-destructing mines.
Som bekant håller Förenta staterna och Ryssland på att utveckla ett nytt alternativ till konventionen: kontrollerade och självförstörande minor.
EnglishIt was the first time that I existed inside a fully-functioning self -- one that I controlled, that I steered, that I gave life to.
Och det kändes så bra. ~~~ Det var första gången som jag fanns inuti ett fullt fungerande själv -- som jag kontrollerade, som jag styrde, som jag gav liv till.
EnglishIf someone intentionally or illegally mixes prohibited substances into animal feed, he will also intentionally avoid these self-controlled tests.
Om någon avsiktligt eller olagligt blandar i förbjudna ämnen i djurfoder kommer den personen också att avsiktligt undvika dessa egenkontrollerande tester.