"self-sufficient" translation into Swedish

EN

"self-sufficient" in Swedish

EN self-sufficient
volume_up
{adjective}

self-sufficient (also: self-reliant)
We are not self-sufficient in fish in the Union, only 50 % self-sufficient.
Vi är inte självförsörjande när det gäller fisk i unionen, bara till 50 procent.
We are not self-sufficient in fish in the Union, only 50% self-sufficient.
Vi är inte självförsörjande när det gäller fisk i unionen, bara till 50 procent.
We are not self-sufficient in these, which leaves us with two options.
Vi är inte självförsörjande på dessa områden, vilket gör att vi har två alternativ.
This approach must include the guarantee of a dignified, independent, self-sufficient lifestyle.
I detta förhållningssätt bör ingå att garantera dessa personer ett värdigt liv med oberoende och egen försörjning.
These things give people a real chance to show what they are made of and consolidate their own existence as independent, self-sufficient citizens.
Dessa saker ger människor en riktig chans att visa vad kan och befästa sin egen existens som oberoende, självförsörjande medborgare.
If we really want to become energy self-sufficient and independent in the long term, we need to promote energy efficiency and make the best possible use of renewable national energy sources.
Om vi verkligen vill bli långsiktigt självförsörjande och oberoende i fråga om energi måste vi främja energieffektivitet och använda våra egna förnybara energikällor på bästa sätt.
In this context, I am not impressed with the Commission's idea of imposing what is effectively self-sufficient economic management on organic holdings.
I detta sammanhang tror jag lite på kommissionens föreställning att föreskriva en de fakto helt självständig skötsel för ekologiska företag.
They must, however, not be subordinated to the objectives and aspirations of a more generally negative economic and social policy, but must develop their own self-sufficient role.
Det är dock nödvändigt att de inte underställs mål och strävanden inom ramen för en mer allmänt negativ ekonomisk och social politik, utan att de utvecklar en egen, självständig roll.

Synonyms (English) for "self-sufficient":

self-sufficient

Similar translations for "self-sufficient" in Swedish

self noun
self- adjective
Swedish
sufficient adjective

Context sentences for "self-sufficient" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe European Union was self-sufficient in food until recently.
EU var livsmedelsoberoende fram till nyligen.
EnglishWe should be self-sufficient in food, and we should help the developing countries to be self-sufficient in food.
Vi borde vara livsmedelsoberoende, och vi borde hjälpa utvecklingsländerna att bli livsmedelsoberoende.
EnglishI feel that all of us here can confirm, with regard to our own countries, that self-regulation is not sufficient.
Jag tror att vi alla, med tanke på våra egna länder, kan intyga att självreglering inte är tillräckligt.
EnglishThey are calling for quotas to be abolished, at least for products in which the European Union is not self-sufficient.
De begär att kvoterna avskaffas, åtminstone för de produkter som Europeiska unionen lider brist på.
EnglishMadam President, I wish to speak about pensioners and elderly people who are not self-sufficient, who have disabilities.
Fru talman! Jag tänkte tala om pensionärer och äldre som inte klarar sig själva, som är funktionshindrade.
EnglishWould it not make sense, therefore, to shift the budget's attention to fishing regions that have been self-sufficient to date?
Är det då inte logiskt att i budgeten uppmärksamma fiskeregioner som fram till nu har dragit sitt eget lass?
EnglishIt is not, however, an end in itself, nor some neutral, self-sufficient benefit.
Självklart måste konkurrenskraften öka, men detta är inte ett mål i sig eller någon neutral och självtillräcklig fördel.
EnglishBrazil is now self-sufficient in food.
EnglishSelf-regulation is not sufficient.
Självreglering är inte tillräckligt.
EnglishIn the EU we are only 60 % self-sufficient in fishery products; there is a rising consumer demand for more fish, and fish stocks are falling in the Community's waters.
Om vi konstaterar att dessa villkor inte har följts kommer vi inte att bevilja kommissionen mandat att ingå några fler avtal med Moçambique.
EnglishIf such a large corps of donors is obtained, so too is a larger quantity of blood and, thus, the opportunity of genuinely becoming self-sufficient in blood of the highest quality.
Om man får ihop en stor stab av givare får man också en större mängd blod och därmed möjlighet att säkra en verklig självförsörjning med blod av bästa möjliga kvalité.
EnglishAdmittedly the UK may create an illusion with its 15 million head of sheep and Spain too with its 16 million, while Chairman Parish's Ireland is self-sufficient to the tune of 333%.
Det finns nu bara 67 miljoner tackor kvar i Europa. Förenade kungariket med sina 15 miljoner får och Spanien med sina 16 miljoner ger en något skev bild av verkligheten.
EnglishThe Commission's objective of drastically reducing cotton production is unjustified because this is a product in which the European Union is only 30-35 % self-sufficient.
Kommissionens målsättning att drastiskt minska bomullsodlingen är helt omotiverad, eftersom Europeiska unionens självförsörjningsgrad i fråga om bomull endast uppgår till 30-35 procent.
EnglishWe should possess sufficient self-confidence to make it clear that we have ways of coming to policy decisions that differ from the national, indigenous realities of our nation states.
Vi bör ha tillräckligt mycket självförtroende för att klargöra att vi fattar politiska beslut på ett sätt som skiljer sig från den nationella, inhemska verkligheten i våra nationalstater.