"Serbian" translation into Swedish

EN

"Serbian" in Swedish

SV

EN Serbian
volume_up
{noun}

1. linguistics

Serbian
volume_up
serbiska {comm. gen.}
We are not making the Serbian people scapegoats for the actions of their leaders.
Vi tänker inte göra det serbiska folket till syndabockar för deras ledares handlingar.
A warm welcome to two representatives of the Serbian Opposition in the stand.
Jag vill hälsa de båda företrädarna för den serbiska oppositionen på läktaren välkomna.
This bears very hard on the non-Serb part of Serbian society.
Detta drabbar den icke-serbiska delen av det serbiska samhället mycket hårt.

2. geography

Serbian
volume_up
serb {comm. gen.}
The Serbs, that is, the Serbian people, are the ones that have been forgotten in Rambouillet.
Jag anser att serberna, det serbiska folket, är de som verkligen har glömts bort i Rambouillet.
Meanwhile, the local elections of 26 October in Kosovo offered little encouragement as regards the Serbian contribution.
Lokalvalet den 26 oktober avlöpte under tiden utan någon särskilt uppmuntrande insats av serberna.
I hear - whether it is true or not I do not know - that the Serbs are even continuing to operate a mine in the Serbian sector of Kosovo.
Jag har hört - om det stämmer vet jag inte - att serberna fortfarande rent av driver en gruva i Kosovo, i den serbiska delen.

Synonyms (English) for "Serbian":

Serbian
English

Context sentences for "Serbian" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe - myself included - were also at Ljubljana when the Serbian air raids took place.
Vi - inklusive jag själv - var också i Ljubljana när serbernas flyganfall skedde.
EnglishThe Serbian presence in Kosovo has intensified, and that too is cause for concern.
Serbernas närvaro har ökat i Kosovo och även det är en sak som föder oro.
EnglishIn this sense, the speech by the Serbian Minister for Foreign Affairs was rather unfortunate.
I den bemärkelsen var den serbiske utrikesministerns uttalanden olyckliga.
EnglishThe majority of Serbian citizens support and endorse this development.
Majoriteten av Serbiens medborgare stöder och godtar denna utveckling.
EnglishToday, we are viewing the 2001 budget with the Serbian population very much at the forefront of our minds.
I dag tar vi oss an budgeten 2001 med bilderna av Serbiens befolkning på näthinnan.
EnglishThe Serbian government is now playing the role very much of a guard: it has the keys in its hands.
Serbiens regering spelar nu i stor utsträckning rollen av en vakt: den har nycklarna i handen.
EnglishOn top of this was the poor harvest last year which further weakened Serbian state revenues.
Till allt detta kommer den dåliga skörden i fjol som ytterligare försvagade Serbiens statsinkomster.
EnglishIn Serbia, thanks to the determination of the Serbian people, democracy is on the point of asserting itself.
I Serbien håller demokratin på att få fäste, tack vare folkets vilja.
EnglishI call on this House to oppose this separatist act and infringement of Serbian sovereignty.
Jag uppmanar parlamentet att ta ställning mot denna separatistiska åtgärd och kränkning av Serbiens suveränitet.
EnglishThis is exactly the direction of Mr Ahtisaari's report, from which Serbian support is sorely missing.
Detta är exakt den riktning som Martti Ahtisaaris rapport har, som i högsta grad saknar serbiskt stöd.
EnglishI would like to stress the importance of natural relations in the development of EU-Serbian cooperation.
Jag vill betona vikten av naturliga förbindelser i utvecklingen av samarbetet mellan EU och Serbien.
EnglishIt is particularly unfortunate in view of the fact that the elected Serbian President is coming here tomorrow.
Det är särskilt olyckligt med hänsyn till att den serbiske folkvalde presidenten kommer hit i morgon.
EnglishLet us not allow the breach of the Serbian sovereignty.
Låt oss inte tillåta att Serbiens suveränitet kränks.
EnglishBitter enmities remain between the country ’ s Bosnian, Croatian and Serbian groups.
Det ligger i EU: s ekonomiska såväl som politiska intresse att integrera västra Balkan, och det är också områdets historiska öde.
EnglishI should actually have liked to tell the Serbian Minister for Foreign Affairs this if he had wanted to hear it.
Jag skulle faktiskt ha velat berätta detta för den serbiske utrikesministern om han hade velat höra det.
EnglishMeanwhile, the local elections of 26 October in Kosovo offered little encouragement as regards the Serbian contribution.
Lokalvalet den 26 oktober avlöpte under tiden utan någon särskilt uppmuntrande insats av serberna.
EnglishThe political will exists in the Serbian Government.
Den politiska viljan hos Serbiens regering finns.
EnglishWe have just had the opportunity to listen to the Serbian Minister for Foreign Affairs in the Committee on Foreign Affairs.
Vi har just haft tillfälle att lyssna till den serbiske utrikesministern i utskottet för utrikesfrågor.
EnglishMy Group supports the efforts of the Kacin report towards overtures with a view to Serbian membership of the European Union.
Min grupp stöder Kacinbetänkandets ansträngningar till närmanden med sikte på Serbiens medlemskap i EU.
EnglishBy way of compensation, attempts are being made to completely Serbianise the areas that are recognised as Serbian territory.
Som kompensation görs försök att fullständigt serbifiera de områden som erkänns som serbiskt territorium.