"series" translation into Swedish

EN

"series" in Swedish

EN series
volume_up
{noun}

1. general

series (also: bank, file, line, range)
volume_up
rad {comm. gen.}
There is a whole series of answers for a whole series of causes, as the Minister said.
Det finns en hel rad olika lösningar för en hel rad olika orsaker, som ministern sa.
The Eurodac initiative is a series of absurdities and outrages.
Utspelet med Eurodac innebär en rad orimligheter och en rad kränkningar.
At first reading, the European Parliament tabled a series of amendments.
I första behandlingen formulerade Europaparlamentet en rad ändringsförslag.
series (also: concatenation, course, cycle, round)
volume_up
serie {comm. gen.}
Values and dates: a series of payments and the series of associated date values.
Värden och tidpunkter: en serie betalningar och de tillhörande datumvärdena.
Values and dates: a series of payments and the series of associated date values.
Värden och tidpunkter: en serie betalningar och tillhörande datumvärden.
Use the Date series type and this option to create a series of five day sets.
Här kan du skapa en serie med femdagarsräkning, d.v.s. utan att veckosluten inkluderas.
volume_up
följd {comm. gen.}
(By a series of votes, Parliament adopted the thirteen legislative resolutions)
(Med flera omröstningar i följd antog parlamentet de 13 lagstiftningsresolutionerna.)
Every new control added is automatically placed at the end of this series.
Varje nytt kontrollfält tillfogas automatiskt i slutet av denna följd.
Returns the present value of an investment resulting from a series of regular payments.
Beräknar det nuvarande värdet av en följd av regelbundna betalningar.
series (also: serial)
volume_up
följetong {comm. gen.}
series
volume_up
tv-serie {comm. gen.}
The term 'police academy ' makes me think of a humorous American TV series about the police.
Ordet polisakademi får mig att tänka på en amerikansk TV-serie om polisen som kan få i gång skrattmusklerna.

2. sports: "world series"

series (also: world cup)
volume_up
världscup {comm. gen.}

3. transportation: "designation"

series
volume_up
littera {comm. gen.}

Synonyms (English) for "series":

series

Context sentences for "series" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe first series of issues relates to the coherence of the Community’ s actions.
Det första slaget av frågor har att göra med sammanhanget i gemenskapens åtgärder.
EnglishThe first series of issues relates to the coherence of the Community’s actions.
Det första slaget av frågor har att göra med sammanhanget i gemenskapens åtgärder.
EnglishMadam President, I have no more information than you on this series of arrests.
Fru talman! Jag har inte mer information än vad ni har om dessa arresteringar.
EnglishSunny was at an age when one mostly speaks in a series of unintelligible shrieks.
Sunny var i den åldern där man mest kommunicerar genom obegripligt ylande.
EnglishThese are a series of new areas that we believe should be covered by the EAGGF.
Alla dessa nya områden bör enligt oss tas i beaktande när det gäller ERUF.
EnglishIn this area you can choose the display of your data series in columns or rows.
I detta område väljer du om dataserierna ska visas i rader eller kolumner.
EnglishVoting in favour, following a series of pleas, is not such a powerful weapon.
Att rösta ja, och bifoga ett antal vädjanden, är inte ett sådant maktmedel.
EnglishThe Court of Auditors' Special Report which is before us, is the third in a series.
Den särskilda rapport från revisionsrätten som vi behandlar här är den tredje i raden.
EnglishThe Court of Auditors ' Special Report which is before us, is the third in a series.
Den särskilda rapport från revisionsrätten som vi behandlar här är den tredje i raden.
EnglishThis is where you define the necessary settings for overlapping data series.
Om dataserierna ska överlappa varandra kan du ställa in det i det här rotationsfältet.
EnglishThe main vehicle for funding EU research is a series of framework programmes.
EU-forskningen finansieras framför allt genom ett antal olika ramprogram.
EnglishIn addition, econometric models are now published in the working paper series.
Dessutom offentliggörs nu ekonometriska modeller i arbetsdokumentserien.
EnglishThe implementation of this series of agreements was initially scheduled for 1 January 2005.
Avtalen skulle enligt de ursprungliga planerna ha genomförts den 1 januari 2005.
EnglishI wanted to congratulate you on holding a series of conferences on European identity.
Jag ville gratulera er till era konferenser om den europeiska identiteten.
EnglishThe Court of Auditors highlighted a series of shortcomings in the research area in 1998.
Revisionsrätten har på forskningsområdet påpekat en mängd brister under 1998.
EnglishEntries can only be made if linear, growth or date series types have been selected.
Du kan bara ange ett värde om du har valt serietypen Aritmetisk, Geometrisk eller Datum.
EnglishThere has been a whole series of developments which I should like to mention.
Det har skett en utveckling på många områden som jag skulle vilja nämna.
EnglishEveryone is aware that the privatisation of British Rail has led to a series of disasters.
Alla vet att privatiseringen av den brittiska järnvägen ledde till katastrofer.
EnglishThis area is only active if in the Series type area the date option has been chosen.
Det här området är bara aktivt om du har markerat alternativet Datum i området Serietyp.
EnglishLadies and gentlemen, during the summer recess, a series of tragic air disasters occurred.
Under sommaruppehållet har även ett antal tragiska flygkatastrofer inträffat.