"shadowy" translation into Swedish

EN

"shadowy" in Swedish

SV

EN shadowy
volume_up
{adjective}

shadowy (also: shady, shaded)

Synonyms (English) for "shadowy":

shadowy

Context sentences for "shadowy" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishVia handshakes, like-knows-like, shadowy deals in back rooms, tens of millions are added to the budget.
Genom handtryckningar, inre kretsar och dolda uppgörelser bakom kulisserna ökas budgeten med tiotals miljoner euro.
EnglishSecondly, we do not feel that the shadowy Europol agency should be involved in any kind of law enforcement.
För det andra anser vi inte att den skugglika organisationen Europol bör vara involverad i någon form av brottsbekämpande verksamhet.
EnglishIn essence, this is a reworking of the shadowy Bildeberg Club to impose the steamroller of globalisation and the rules of the new order.
I själva verket är detta en omarbetning av den skugglika Bilderberggruppen för att driva igenom globaliseringens och den nya ordningens regler.
EnglishLight bulbs and fluorescent tubes If the lighting becomes shadowy - contact Facilities Support.
Blir det skumt i lokalen - kontakta Husservice. Vi byter lampor och lysrör. Vi har egna stegar och liftar.

EnglishIt is therefore discriminatory of the European Union to pay no attention to this field of medicine, which does not yet have even a shadowy existence.
Det är därför diskriminerande av Europeiska unionen att inte ägna någon uppmärksamhet åt detta medicinska område, som knappt ens har börjat märkas.
EnglishOne of the shadowy sides of tourism in that area, including large-scale tourism from Europe, is the trade in women and children and the violation of children ’ s rights.
Den katastrof som inträffat har visat att den globala säkerheten är otillräcklig, och denna gång kan vi inte lägga skulden på terroristerna.
EnglishMany of the cross-border issues for which the EU could be useful are not tackled, and many of the funds disappear into shadowy spending and fraud.
Många av de gränsöverskridande frågor där EU skulle kunna vara till nytta tas inte upp alls, och en stor del av medlen försvinner i skumma utgifter och bedrägerier.
EnglishMr President, I congratulate my colleague, Mrs Berès, for throwing light on one of the more shadowy organizations of the European Union - the Monetary Committee.
Herr ordförande! Jag gratulerar min kollega, Berès, för att ha kastat ljus på en av Europeiska unionens mer ljusskygga organisationer - Monetära kommittén.
EnglishOne of the shadowy sides of tourism in that area, including large-scale tourism from Europe, is the trade in women and children and the violation of children’s rights.
En av de mörka sidorna av turismen i detta område, inklusive storskalig turism från Europa, är handeln med kvinnor och barn och kränkningarna av barnens rättigheter.
EnglishShadowy lobbying relations will undermine the credibility and effectiveness of these authorities and it is important that they carry out their work in the utmost transparency.
Oklara relationer med lobbyister undergräver myndigheternas trovärdighet och effektivitet och det är viktigt att den utför sitt arbete på ett så effektivt sätt som möjligt.

Other dictionary words