"shave" translation into Swedish

EN

"shave" in Swedish

SV

EN shave
volume_up
{noun}

shave
volume_up
rakning {comm. gen.}

Synonyms (English) for "shave":

shave

Context sentences for "shave" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is the law in Leviticus, "You cannot shave the corners of your beard."
Till exempel i tredje Moseboken: "Du skall icke avraka kanten på ditt skägg".
EnglishIt is true that we have had a close shave.
Vi har förvisso undkommit med blotta förskräckelsen.
EnglishThis should shave a couple of days off.
Det här kanske kan kapa av nån dag eller två.
EnglishWhen you shave it, lay it on big time.
EnglishI'll shave some ass if they need it.
EnglishI don't need a shave.
EnglishPerhaps I can be excused if I can take a few moments more than my allotted five to begin with and shave that off anything I say at the end of the debate.
Ni har kanske överseende med om jag talar något längre än mina fem tilldelade minuter nu i inledningen och drar av den tiden i mitt inlägg i slutet av debatten.
EnglishWe had a close shave when the German Constitutional Court examined the framework decision on the European arrest warrant and came very close to contesting its legitimacy.
Det var på håret när den tyska författningsdomstolen granskade rambeslutet om den europeiska arresteringsordern, och den var mycket nära att bestrida dess legitimitet.
EnglishA few women have removed or raised their burka, some men have had a shave, music has started to be played again, but there is fear of punishment and vendettas.
Enstaka kvinnor har tagit av sig eller lyft på burkan, enstaka män har rakat av sig skägget, musiken har kommit tillbaka men man är rädd för att bestraffas och utsättas för hämnd.