"shine" translation into Swedish

EN

"shine" in Swedish

SV

EN shine
volume_up
{noun}

shine (also: blaze, flare, flash, garb)
War shines a harsh light on all our evasions, on all our half-truths, on all our institutional improvisations.
Kriget kastar ett kallt sken över alla våra undvikanden, alla våra halvsanningar, och alla våra institutionella improvisationer.
Mr President, I am very grateful to you, but we were upstairs in the Conference of Presidents meeting on the topical and urgent debate and the sun was shining on the screen.
Jag är mycket tacksam, men vi satt en trappa upp och hade sammanträde i ordförandekonferensen om debatten om aktuella och brådskande ärenden, och solen sken på skärmen.
shine (also: bravery, brilliance, finish, glare)
volume_up
glans {comm. gen.}

Context sentences for "shine" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is the best light that we can shine in the dark corners of the European continent today.
Det är det bästa ljus vi kan sprida i de mörka hörnen av dagens europeiska kontinent.
EnglishSeventy countries are dealt with in this report, where we shine a light on human rights abuses.
I detta betänkande, där vi belyser brott mot mänskliga rättigheter, behandlas sjuttio länder.
EnglishAnd that is the light that I want to shine on health and medicine today.
Och det var vad jag ville upplysa om angående hälsa idag.
EnglishPresident-in-Office, six months is barely long enough for an EU President to shine.
Fru rådsordförande! Sex månader är knappast tillräckligt lång tid för att en EU-ordförande ska hinna visa sina talanger.
EnglishHoney, I know you were expecting puberty... but you're just gonna have to shine it on for a little while.
Älskling, jag vet att du har väntat på puberteten... men du blir tvungen att vänta på den ännu ett tag...
EnglishThis can best be discovered from Mr Prodi' s various speeches, through which his neo-liberal ideas shine clearly.
Detta innehåll kan främst spåras via Prodis olika tal. Där lyser det nyliberala konceptet klart igenom.
EnglishHis only offence, if it can be so called, was to help shine a light into the rotten corners of European politics.
Hans enda brott, om de kan kallas så, var att bidra till att sprida ljus i de ruttna vrårna i EU:s politik.
EnglishThey seem to be taking quite an unusual shine to you.
De verkar vara mycket intresserade av er.
EnglishIt was, like, this is my time for shine.
Det var som att, det här är min stund i ljuset.
EnglishWe need to shine light to see what we're doing.
För att se vad vi gör måste vi ha ljus.
EnglishWe need to shine a light into the murky waters of carelessness and inactivity, and that is just what Mr García-Margallo is doing here.
Det måste röra upp glömskans vatten och passiviteten och det är det vår kollega García-Margallo gör här.
EnglishI recall a Papal bull from the beginning of the 10th century, which opens with the words: ‘Does the sun not shine equally on all?’
Jag kommer ihåg en påvebulla från början av 900-talet som inleds med orden ”Skiner inte solen lika mycket på alla?”
EnglishI recall a Papal bull from the beginning of the 10th century, which opens with the words: ‘ Does the sun not shine equally on all?’
Jag kommer ihåg en påvebulla från början av 900-talet som inleds med orden ” Skiner inte solen lika mycket på alla? ”
EnglishRise and shine, little guinea pig.
Englishmy time to shine
min tur att få visa vad jag går för
EnglishRise and shine, Ophelia.
EnglishThe recent remarks of Abassi Madani, the lately liberated former leader of the ISF, shine an alarming light on his responsibilities.
De senaste uttalandena från Abassi Madani, den nyligen frigivne främste ledaren för före detta FIS, kastar ett klarhetens ljus över hans ansvar.
Englishto shine some light on
EnglishWe do this by shooting a laser up into the atmosphere, and what we think we can do is if we shine a few more that we can correct the rest.
Vi gör detta genom att skjuta upp en laser in i atmosfären, och det vi tror vi kan göra är att om vi skjuter upp några till så korrigerar vi resten.
EnglishThe Bank did not see a major crisis coming, and it did not exactly shine in terms of its regulation either, which is far from being perfect.
Banken kunde inte förutse att en stor kris var på väg, och inte heller har den direkt utmärkt sig när det gäller regleringen, som är långt ifrån perfekt.