EN

to shoot [shot|shot] {verb}

volume_up
The poorest in Zimbabwe do not want to shoot, kill, loot and burn crops.
De fattigaste i Zimbabwe vill inte skjuta, döda, plundra och bränna skördar.
This man, for example, Mullah Mustafa, tried to shoot me.
Denna mannen, till exempel, Mullah Mustafa, försökte skjuta mig.
If they are unable to shoot enough seals, then there will be no fish for them to catch.
Om de inte kan skjuta tillräckligt många sälar kommer det inte att finnas någon fisk som de kan fånga.
How can it be possible to shoot at such people?
Hur är det möjligt att skjuta mot sådana människor?
There are going to be armed men who are out for revenge and seeking to provoke, ready to shoot at anyone.
Det kommer att finnas beväpnade män, hämndlystna och utmanande till sinnet, beredda skjuta mot vem det vara må.
I was lucky to be arrested and not be killed: the orders given to Turkish guards are to shoot anybody seen near this line.
Jag hade tur som blev arresterad och inte dödad: de turkiska vakterna har order att skjuta mot den person som befinner sig i närheten av denna gräns.
Where I grew up, you learned how to shoot to hunt food.
Där jag växte upp, lärde man sig att skjuta för att jaga mat
. ~~~ The probe would just shoot away.
Sonden skulle bara fara sin väg.
We don't want to put him in danger, so he'll do the shooting.
Vi ville inte utsätta honom för fara, så han kommer att sköta kameran.
Chancellor Schröder will not reach his goal of reducing the number of unemployed to 3.5 million in the election year, since the figure is expected to shoot up to 3.8 million.
Förbundskansler Schröder kommer inte att uppnå sitt mål att under valåret komma fram till 3,5 miljoner arbetslösa, eftersom siffran troligen kommer att rusa upp till 3,8 miljoner.
Julio måste få filma.
to shoot (also: to dart, to whiz, to hare)
South Africa, Botswana, Namibia and Zambia want to shoot even more elephants now.
Sydafrika, Botswana, Namibia och Zambia vill nu skjuta av ännu fler elefanter.
Ni kan också arkebusera mig utan att låta mig tala.

Context sentences for "to shoot" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSouth Africa, Botswana, Namibia and Zambia want to shoot even more elephants now.
Sydafrika, Botswana, Namibia och Zambia vill nu skjuta av ännu fler elefanter.
EnglishYou don't seem to know the difference, the way you shoot up that shit all the time.
Det verkar som du inte kan se skillnaden, så som du skjuter på allt hela tiden.
EnglishThe poorest in Zimbabwe do not want to shoot, kill, loot and burn crops.
De fattigaste i Zimbabwe vill inte skjuta, döda, plundra och bränna skördar.
EnglishHowever, because of the flexibility instrument, we think we have won the penalty shoot-out.
Men på grund av flexibilitetsinstrumentet tror vi att vi har vunnit straffsparken.
EnglishIf you can drink it, shoot it up... fuck it, gamble on it, it belongs to him.
Om du inte kan dricka upp det, skjut upp det... skit samma, spela upp det, det tillhör honom.
EnglishGuess who's filming in the studio next to the one we're going to shoot the advert in?
Gissa vem som filmar i studion bredvid där vi spelar in reklamfilmen?
EnglishAnd who gave the orders for the troops to shoot innocent protestors?
Och vilka gav order till trupperna att beskjuta oskyldiga demonstranter?
EnglishSo, I do something now I've never ever done on a "Dirty Jobs" shoot, ever.
Så, jag gjorde något som jag aldrig någonsin har gjort på en 'Skitigt Jobb' tagning, någonsin.
EnglishBut 18 months later, I asked him why he had tried to shoot me.
Men 18 månader senare, frågade jag honom varför han hade försökt skjuta mig.
English. ~~~ The probe would just shoot away.
Kemiska raketer har för hög dragkraft, för mycket tryck... Sonden skulle bara fara sin väg.
EnglishHowever, as I stressed then, we should be very prudent not to shoot ourselves in the foot.
Vi måste dock, som jag betonade då, vara mycket försiktiga, så att vi inte biter oss i tummen.
EnglishNot that it's any of your business, but I was doing a photo shoot.
Inte för att du har nåt med det att göra, men jag gjorde en plåtning.
EnglishIn short, it is easy to shoot anyone who may seem slightly suspicious because they support democracy.
Kort sagt, mot allt det som verkar misstänkt genom att det är demokratiskt.
EnglishYou gonna tell me how much you missed me, or are you gonna shoot me?
Ska du berätta hur mycket du saknar mig, eller ska du skjuta mig?
EnglishIf they are unable to shoot enough seals, then there will be no fish for them to catch.
Om de inte kan skjuta tillräckligt många sälar kommer det inte att finnas någon fisk som de kan fånga.
EnglishWe must make sure that we do not shoot great holes in our rule of law in order to please the Wild West.
Vi måste se till att inte skjuta stora hål i vår rättstat för att behaga vilda västern.
EnglishBut what I need for you to do is to aim this...... at the bad man who's following us and shoot him in the head.
Men nu vill jag att du siktar mot mannen som skuggar oss...... och skjuter honom.
EnglishThe winner is the one who can shoot most people dead.
Den som skjuter ned flest av sina motståndare är den som slutligen segrar.
EnglishThe ratification of the Lisbon Treaty is a green shoot in itself.
Ratificeringen av Lissabonfördraget är i sig ett grönt skott.
EnglishThat means... by the time lan figures it out and comes back here, we'll still be trapped, and he'll shoot us then.
När lan inser det och kommer tillbaka är vi fortfarande fast och då skjuter han oss.