"sick pay" translation into Swedish

EN

"sick pay" in Swedish

EN sick pay
volume_up
{noun}

sick pay
volume_up
sjukpenning {comm. gen.}
They have no rights, no insurance, no pension credits, no sick pay and no security.
De har inga rättigheter, inga försäkringar, inga pensionspoäng, ingen sjukpenning och ingen trygghet.
This will allow the people who carry out domestic services to be covered by insurance, pension schemes, sick pay and security.
På så sätt kan de personer som utför hushållsnära tjänster omfattas av försäkringar, pensioner, sjukpenning och trygghet.

Context sentences for "sick pay" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey are often forced into jobs without pensions and without sick pay or maternity leave.
De tvingas ofta till arbeten utan pension och sjukersättning eller mammaledighet.
EnglishIf the polluter does not pay, it is the people who are getting sick who pay.
Betalar inte förorenaren får de sjuka människorna betala.
EnglishFor businesses, it is about reducing the costs of absenteeism, sick pay and loss of productivity.
För företagens del handlar det om att minska kostnaderna för frånvaro, sjuklön och produktivitetsförlust.
EnglishContinued payment of wages, sick pay, invalidity, widows' and orphans' allowances are a drain on business and on the national economy.
Fortsatt utbetalning av löner, sjukersättning, pensioner till invalider, änkor och föräldralösa barn innebär höga kostnader för företagen och samhällsekonomin.
EnglishHe has no entitlement to sick pay, holiday pay or redundancy pay nor does the company recognise unions, and he finances the truck himself.
Han har inte rätt till sjukersättning, semesterersättning eller avgångsvederlag, företaget erkänner inte fackföreningar och han finansierar själv lastbilen.