"sickening" translation into Swedish

EN

"sickening" in Swedish

EN sickening
volume_up
{adjective}

Synonyms (English) for "sickening":

sickening

Context sentences for "sickening" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English Does the Commission share my revulsion at these sickening statements?
 Håller kommissionen med mig om att dessa motbjudande uttalanden är avskyvärda?
English Does the Council share my revulsion at these sickening statements?
 Håller rådet med mig om att dessa motbjudande uttalanden är avskyvärda?
EnglishIncidentally, it is not the first time this has happened, and it is really starting to become sickening.
Det är för övrigt inte första gången detta har hänt, och det börjar verkligen bli irriterande.
EnglishIt is sickening, however, that a text entitled 'social legislation' would allow drivers to work 56-hour weeks.
Men det är upprörande att det i en text som benämns ?sociala bestämmelser? talas om körveckor på 56 timmar!
EnglishIt is sickening, however, that a text entitled'social legislation ' would allow drivers to work 56-hour weeks.
Men det är upprörande att det i en text som benämns? sociala bestämmelser? talas om körveckor på 56 timmar!
EnglishIt is quite sickening to think that Christian Democrats and right-wing Liberals should want to feed our citizens GM food unwittingly.
Kristdemokraterna och liberalerna vill låta våra medborgare äta omärkt genmat. Usch, så äckligt!
EnglishThis was so sickening; people died because of cartoons.
EnglishTo be frank, I find this sickening.
Uppriktigt sagt tycker jag detta är vidrigt.
EnglishBut it is not just a question of preventing or putting a stop to sickening instances of aggression perpetrated by individuals or institutions against those in a weaker position.
Det är inte tillräckligt att bara försöka hindra upprörande aggressioner av människor eller institutioner mot de svaga.
EnglishAs Mr MacCormick has said, the CE mark was meant to be a sign of quality and safety, but in a torture weapon it is pretty perverse and sickening.
Som MacCormick sade så var avsikten med CE-märket att det skulle vara en symbol för kvalitet och säkerhet, men när det används om ett tortyrredskap är det bara perverst och vidrigt.
EnglishI must also, however, refer to the sickening trafficking that takes place in countries where people have no other means of survival but to sell blood or other organs.
Men jag måste också nämna den motbjudande trafik som äger rum i länder där människor inte ser någon annan möjlighet att överleva än att sälja blod eller andra organ.
EnglishThe sickening images from Jos, where hundreds of innocent people were hacked to death in an act of savagery, remind us that Nigeria is a chronically unstable country.
De vämjeliga bilderna från Jos, där hundratals oskyldiga människor stympades till döds under ett barbariskt dåd, påminner oss om att Nigeria är ett kroniskt instabilt land.