"sickness" translation into Swedish

EN

"sickness" in Swedish

EN sickness
volume_up
{noun}

sickness (also: ailment, nausea)
sickness (also: affliction, disease, illness, cancer)
volume_up
sjukdom {comm. gen.}
Less well known are Chagas disease, sleeping sickness and leishmaniasis.
Mindre kändaär Chagas sjukdom, sömnsjuka och leishmaniasis.
However, millions of people are being abandoned to hunger, thirst and sickness.
Miljontals människor lämnas dock i hunger, törst och sjukdom.
Vi studerar hur beroendeframkallande droger och inflammatoriska sjukdomar
sickness (also: nausea)
volume_up
kväljning {comm. gen.}

Context sentences for "sickness" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe result would be higher sickness rates and increasing costs to society.
Detta skulle ha ökade sjukskrivningstal – och stigande samhällskostnader – som resultat.
EnglishAfrican trypanosomiasis, better known by the name sleeping sickness, is a good example of this.
Afrikansk trypanosomiasis är ett bra exempel, mer känd under namnet ?sömnsjuka?.
EnglishAfrican trypanosomiasis, better known by the name sleeping sickness, is a good example of this.
Afrikansk trypanosomiasis är ett bra exempel, mer känd under namnet? sömnsjuka?.
EnglishThe result would be higher sickness rates and increasing costs to society.
Jag tackar föredraganden för hans hårda arbete med denna viktiga fråga.
EnglishThey are not an overnight cure, but they will help to remedy the underlying sickness.
Det är ingen undergörande medicin, men den kommer att bidra till att bota den underliggande sjukdomen.
EnglishThere are, however, other diseases, such as sleeping sickness and river blindness, which have been neglected.
Men det finns andra försummade sjukdomar, som t.ex. sömnsjukan och flodblindhet.
EnglishThe sickness rate in the contaminated areas has grown dramatically.
Sjukdomsgraden i de kontaminerade områdena har ökat dramatiskt.
EnglishThis is because people are equal in sickness and suffering.
Detta beror på att människor är jämlika när de är sjuka och lider.
EnglishSleeping sickness is easy to recognise in the second phase, but treatment then is far more difficult.
I den andra fasen är det lätt att känna igen sömnsjukan, men då är behandlingen mycket svårare.
EnglishThe priority is, then, to combat the sickness at the root, by giving priority to employment.
Därför skall det onda i första hand bekämpas nerifrån roten genom att sysselsättningen ges högsta prioritet.
EnglishTropical diseases such as malaria, tuberculosis and sleeping sickness claim millions of victims every year.
Tropiska sjukdomar som malaria, tuberkulos och sömnsjuka skördar varje år miljontals dödsoffer.
EnglishNeural mechanisms behind sickness and reward
Vi studerar hur beroendeframkallande droger och inflammatoriska sjukdomar
EnglishWithout the G20, the situation would be desperate, and the sickness in the world economy could become chronic.
Utan G20 hade situationen varit desperat och sjukdomen i världsekonomin hade kunnat bli kronisk.
EnglishAntibiotics must be available to fight sickness.
Naturligtvis måste antibiotika även fortsättningsvis finnas tillgänglig för sjukdomsbekämpning.
EnglishWe had requested a report on sickness absence for this year.
Vi hade ju i år begärt en rapport om sjukfrånvaron.
English60 million people, again in sub-Saharan Africa, are at risk from sleeping sickness via the tsetse fly.
Närmare nio procent av världens män och närmare tio procent av kvinnorna lider av depressiva tillstånd årligen.
EnglishNaturally it means social security and sickness benefit.
Det är naturligtvis social- och sjukförsäkringarna.
EnglishWanting to preserve one's identity is not a sickness.
Det är inget fel med att vilja bevara sin identitet.
EnglishSelf-employed people often do not have sickness insurance.
Egenföretagare saknar ofta sjukförsäkring.
English60 million people, again in sub-Saharan Africa, are at risk from sleeping sickness via the tsetse fly.
60 miljoner människor, återigen i länderna i Afrika söder om Sahara, riskerar att drabbas av sömnsjuka på grund av tsetseflugan.