"silver" translation into Swedish

EN

"silver" in Swedish

SV

"silver" in English

volume_up
silver {comm. gen.}
EN

EN silver
volume_up
{noun}

silver (also: plate)
Boliden – From mountains and rocks to copper, silver and gold
Boliden – From mountains and rocks to copper, silver and gold
Now, 563 miles from here... is a little town called Silver City, New Mexico.
90 mil härifrån ligger den lilla staden Silver City i New Mexico.
Professor Kristina L Nilsson, Architecture, has received special AESOP Silver Award for Excellence in Teaching.
Professor Kristina L Nilsson, Arkitektur, har fått Special Silver AESOP Award for Excellence in Teaching.
silver (also: silver medal)
volume_up
silvermedalj {comm. gen.}
silver
silver

Context sentences for "silver" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen I was a little girl, my grandfather gave me his little silver pocket watch.
När jag var en liten tjej, så gav min morfar den här lilla silverklockan till mig.
EnglishAnd with all that we do, the silver thread of human rights runs through our work.
I allt vi gör löper dessutom mänskliga rättigheter som en röd tråd genom vårt arbete.
English(RO) The use of cyanides is one of the current gold and silver mining methods.
(RO) Användningen av cyanider är en av de nuvarande metoderna inom guld- och silverbrytning.
EnglishMr President, Commissioner, Europe's hair is fast turning silver-grey, as we can see.
Herr ordförande, fru kommissionär! Europa blir gråare och gråare i snabb takt, det vet vi alla.
EnglishThat silver bullet will take the form of the disintegration of the European single currency.
Den silverkulan kommer att ta formen av upplösningen av den gemensamma europeiska valutan.
EnglishThis is why I believe that every cloud has a silver lining.
Därför anser jag att det inte finns något ont som inte för något gott med sig.
EnglishOn human rights: I want to describe that as a silver thread.
När det gäller mänskliga rättigheter vill jag beskriva den frågan som en silvertråd.
EnglishI'm gonna mention you in orders tomorrow and recommend you for the Silver Star.
Jag ska rekommendera dig för silverstjärnan i rapporten.
EnglishThat has happened with other coins, such as the French silver coin.
Det har hänt tidigare med andra mynt, t.ex. de franska silvermynten.
EnglishThose Member States which are prostituting themselves for thirty pieces of silver should be ashamed.
De medlemsstater som säljer sig för trettio silverpenningar borde skämmas.
EnglishThe belief is that we have this silver bullet which will change everything.
Man tror att vi har en silverkula som kan förändra allt.
EnglishInstead of a stake there might be an even more deadly termination, in the form of a silver bullet.
I stället för en påle kunde ett ännu mer dödligt slut vara möjligt, i form av en silverkula.
EnglishWhen the discussion turns to legal and home affairs, it is the family silver we are talking about.
När vi talar om rättsliga och inrikes frågor, är vi vid arvssilvret.
EnglishAnd packed in its nose was a silver ball with two radios inside.
Och intryckt i nosen fanns en silverboll med två radioapparater.
EnglishI thought you would Iike to know, it's our silver wedding anniversary.
Jag trodde ni ville veta att det är vår silverbröllopsdag.
EnglishThere are no simple solutions, no silver bullets to solve this.
Det finns inga enkla eller magiska lösningar på detta problem.
EnglishIn any case, though, every cloud has a silver lining.
Men det är ju trots allt så, att allt ont också har något gott med sig.
EnglishOn the other hand, we have seen recently that there is a silver lining.
Å andra sidan har vi på senare tid sett en ljusning.
EnglishIf there is a bright spot here it is only insofar as every cloud has a silver lining.
Om det finns någon ljuspunkt här är det bara i så måtto att det finns inget ont som inte har något gott med sig.
EnglishAs I look around I see lots of familiar faces, amongst them some silver threads among the gold.
När jag ser mig omkring ser jag många välbekanta ansikten, bland dem några som har varit här mycket länge.