"skeleton" translation into Swedish

EN

"skeleton" in Swedish

EN skeleton
volume_up
{noun}

skeleton (also: framework, shell)
And I thought to myself, wouldn't it be great if I had my own dodo skeleton?
Och jag tänkte för mig själv, skulle det inte vara underbart om jag hade mitt egna dodo-skelett?
Can be tailored to fit any structure based on a rigid skeleton.
Vilken form som helst baserat på ett skelett.
We are hanging flesh on the same skeleton.
Det är samma skelett som man nu håller på att omsluta med muskler.
skeleton (also: adumbration, blueprint, design, draft)
skeleton (also: carcass, foundation, frame, framework)
volume_up
stomme {comm. gen.}
skeleton
volume_up
benstomme {comm. gen.}

Context sentences for "skeleton" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSkeleton fluorosis occurs at higher concentrations – between 3 mg and 6 mg.
I Irland var i själva verket 91 procent av de utsatta emot fluoridering av vatten.
EnglishMr President, 'The states are the skeleton of Europe, and the regions its flesh and blood'.
Herr talman! ?Staterna är Europas skelett och regionerna dess kött och blod?.
EnglishI've no doubt your amnesia, your adamantium skeleton, the claws are all connected, but...
Jag tvivlar inte på att din minnesförlust, ditt Adamantirumskelett, dina klor hör ihop, men...
EnglishWe are hanging flesh on the same skeleton.
Det är samma skelett som man nu håller på att omsluta med muskler.
EnglishYou cannot ask a skeleton to tighten its belt.
Man kan inte säga till ett skelett att dra åt svångremmen.
EnglishThe challenge for us as a Parliament is now to take this skeleton you have presented to us and flesh it out with meaningful substance.
Parlamentet har nu uppmanats att fylla den ram som ni har levererat med ett förnuftigt innehåll.
Englishto have a skeleton in the closet
Englishto have a skeleton in the closet
EnglishThere is only a skeleton programme which is put on this web page under the Belgian Presidency, who will have a business forum.
Det finns bara ett skelettprogram som är placerat på denna webbsida för det belgiska ordförandeskapet, som kommer att ha ett verksamhetsforum.
EnglishEveryone was very excited about this archaeological find, because it meant that they might finally be able to assemble a single dodo skeleton.
Alla var väldigt exalterade av detta arkeologiska fynd, för det innebar att de till slut kanske skulle kunna sätta ihop ett helt dodo-skelett.
EnglishThe road network is like someone’s veins, while the railway network, with all due respect, is like someone’s skeleton, and unfortunately it has all the signs of osteoporosis.
Vägnätet är som en människas ådror, medan järnvägsnätet – med all vederbörlig respekt – är som människans skelett och olyckligtvis uppvisar alla tecken på benskörhet.