"skin" translation into Swedish

EN

"skin" in Swedish

SV
SV

"skina" in English

EN skin
volume_up
{noun}

1. general

skin (also: jacket, fell, fur pelt)
He said, "Yeah, feathers, skin, bone meal, scraps, dried and processed into feed."
Ha sa, "Ja, fjädrar, skinn, benmjöl, rester, torkat och processerat till föda."
Remove the skin, you experience that person's touch in your mind.
Ta bort ditt skinn, så upplever du den personens beröring i ditt sinne.
Your supple skin...... should not have a single scar on it.
Ditt skinn är spänstig...... så det blir nog inget ärr.

2. anatomy

skin
volume_up
hud {comm. gen.}
The group is also studying wound healing on live human skin in a laboratory environment.
Gruppen studerar även sårläkning på levande mänsklig hud i laboratoriemiljö.
It gets into the organism by inhalation through undamaged skin or after use.
Det tas upp i organismen genom inandning, genom oskadad hud eller efter användning.
The face transplant has a role probably in burns patients to replace the skin.
Ansiktstransplantationer fyller en funktion för att ersätta hud hos brännskadepatienter.

Synonyms (English) for "skin":

skin

Synonyms (Swedish) for "skina":

skina

Context sentences for "skin" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDid you have the nerve to cut the skin from his arm, or did Lucian do it?
Hade du modet att skära huden från hans arm, eller gjorde Lucian det själv?
EnglishNickel can cause allergic reactions when it comes into contact with human skin.
Nickel kan, när det kommer i kontakt med den mänskliga huden, utlösa allergiska reaktioner.
EnglishNo serious person would question the desirability of protecting workers from skin cancer.
Frågan för oss är om skyddet skulle uppnås om solljuset tas med i direktivet.
EnglishHe dreamt of a society where the colour of your skin did not lead to discrimination.
Han drömde om ett samhälle där hudfärg inte ledde till diskriminering.
EnglishThe substance called DEGME damages health when absorbed through the skin.
Ämnet 2-(2-metoxietoxi)etanol är hälsofarligt när det tas upp via huden.
EnglishAnd what you find is, of course, people who eat veg and olive oil have fewer skin wrinkles.
Och vad man hittar är upptäcker folk som åt grönsaker och olivolja har färre rynkor.
EnglishThe symptoms are this horrible swelling up of fluids under the skin.
Symptomen är ett fruktansvärda svullnader och vätskeansamlingar under huden.
EnglishI hope that we can slip on this banana skin in order to get back on track, but I doubt it.
Jag önskar att vi kunde halka på detta bananskal in på den rätta vägen, men jag tvivlar.
EnglishBut those who survive being burned can bear indelible wounds both on their skin and on their soul.
Men de som överlever en brännskada kan bära outplånliga sår på huden och i själen.
EnglishWe also hope that by then the number of skin cancer cases will have fallen.
Vi hoppas att antalet fall av hudcancer kommer att ha sjunkit då.
EnglishMost people with albinism die of skin cancer before they reach age 30.
De flesta som lider av albinism dör av hudcancer innan fyllt 30 år.
EnglishAccording to Cancer Research UK, skin cancer is one of the most common cancers in the UK.
Enligt Cancer Research UK är hudcancer en av de vanligaste cancerformerna i Förenade kungariket.
EnglishNo serious person would question the desirability of protecting workers from skin cancer.
Ingen seriös människa skulle ifrågasätta önskvärdheten av att skydda arbetstagarna mot hudcancer.
EnglishAnd then they give you advice: "If you eat olive oil and vegetables, you'll have fewer skin wrinkles."
Och sedan ger de dig rådet: "Om du äter olivolja och grönsaker, får du färre rynkor."
EnglishMany men, women and children are left by the wayside because of their skin colour or ethnic origin.
Många män, kvinnor och barn slås ut på grund av sin hudfärg eller sitt etniska ursprung.
EnglishAccording to Cancer Research UK, skin cancer is one of the most common cancers in the UK.
Antalet hudcancerfall har mer än fördubblats sedan 1980-talet.
EnglishYa... one look at the skin and we figure we know just what's underneath.
En titt på ytan och vi tror vi vet vad som finns på insidan.
EnglishIf I push a little bit harder, I'll go through the skin, and I can feel the bone structure inside.
Om jag trycker lite hårdare kommer jag igenom huden, och jag kan känna benstrukturen inuti.
EnglishYet, when I tasted it at that restaurant in southern Spain, it tasted not at all like fish skin.
Men, när jag smakade det på restaurangen i södra Spanien, smakade det inte alls som fiskskinn.
EnglishYou are what the Bible calls 'whited sepulchres'; in other words, your sincerity is less than skin deep!
Ni är vad Bibeln kallar ”vitmenade gravar”, med andra ord, er ärlighet är bara på ytan!