"slab" translation into Swedish

EN

"slab" in Swedish

EN slab
volume_up
{noun}

1. general

slab (also: blowout, cut, disc, leaf)
volume_up
skiva {comm. gen.}

2. construction

Context sentences for "slab" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIRA Army Council member 'Slab' Murphy is a leading crime boss in Ireland presiding over a border empire built on fuel smuggling.
En av medlemmarna i IRA:s arméråd, ”Slab” Murphy, är en ledande gangsterboss i Irland som leder ett gränsimperium som är byggt på bränslesmuggling.
EnglishSmall cracks in slabs become large holes when slab steel is rolled into thin sheet which may not be detected before the thin sheet is used in manufacturing.
Små sprickor i plattor blir stora hål när plattan stål rullas in i tunnplåt som inte kan upptäckas innan den tunna plåten används i tillverkning.
EnglishEarly detection of cracks, before shipping to the rolling mill, will prevent significant costs in transportation, slab reheating, rolling costs, and customer dissatisfaction.
Tidig upptäckt av sprickor, innan frakt till valsverket, kommer att förhindra betydande kostnader i transport-, platta uppvärmningsugnar, rullande kostnader och missnöjda kunder.
EnglishIn addition, it is mainly in the new Member States that the most notable cases of problems caused by social exclusion or by living in neglected prefabricated slab housing estates can be found.
Det är också framför allt i de nya medlemsstaterna som vi finner de mest påtagliga problemen till följd av social utslagning eller boende i förfallna, monteringsfärdiga betongkomplex.