"sore" translation into Swedish

EN

"sore" in Swedish

EN sore
volume_up
{noun}

sore (also: injury, wound, ulcer)
Darfur has been a running sore for far too long.
(EN) Darfur har varit ett blödande sår alldeles för länge.
Chechnya is a running sore and the grossly manipulated elections did nothing to heal it.
Tjetjenien är ett öppet sår, och det skändligt manipulerade valet har inte gjort någonting för att läka det.
It is a running sore that is getting worse and spreading to many countries where streams of refugees are taking shelter.
Det är ett blödande sår, ett sår som blir allt djupare och som sprider sig till många stater, dit flyktingskarorna tar sin tillflykt.
sore (also: quick)

Synonyms (English) for "sore":

sore

Context sentences for "sore" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt seems to be the case that most colleagues have sore throats in Strasbourg this week.
De flesta av kollegerna här i Strasbourg verkar vara hesa den här veckan.
EnglishIt is when sore points like this come up that the Directive on European Works Councils comes in.
Denna ömma punkt är det som direktivet om det europeiska företagsrådet utgår från.
EnglishWe have the same difficulties there... sore eyes... there is a problem.
Vi har samma svårigheter, ont i ögonen - det finns alltså problem.
EnglishThis is exactly what he said - my head is still sore from the memory - and he explained why.
Precis så sade han - det är så det fortfarande gör ont i huvudet - och han förklarade varför.
EnglishNow, mascarpone is not even an effective treatment for sore throats.
Mascarpone skall en gång för alla inte vara en kur mot halsfluss.
EnglishIf that touches a sore point for you, then that is your problem, and if it does not, then good for you.
Om du känner dig träffad av det så är det ditt problem, och om inte så är det ju bra.
EnglishLet me identify what could be regarded as our 'sore points'.
Låt mig förklara vad som skulle kunna sägas vara våra ”ömma punkter”.
English   Mrs Maes, you have raised some very sore points, and I will give you a very clear reply.
   . – Fru Maes! Ni har tagit upp några mycket känsliga punkter och jag skall ge er ett mycket tydligt svar.
EnglishBy touching on sore points, Mr Söderman has done the right thing.
Söderman satte med rätta fingret på de ömma punkterna.
EnglishThird sore point: the cooperation between Member States.
Den tredje punkten är samarbetet mellan medlemsstaterna.
EnglishThe report is right to put its finger on the sore spot in a number of countries, Uzbekistan, in particular.
Man gör rätt i att sätta fingret på ömma punkter i ett antal länder i betänkandet, i synnerhet Uzbekistan.
EnglishSecond sore point: the European Public Prosecutor.
Den andra punkten är den europeiska åklagarmyndigheten.
EnglishThe report is right to put its finger on the sore spot in a number of countries, Uzbekistan, in particular.
Detta framgår faktiskt också av både Europarådets rapport och de allra senaste parlamentsvalen i Uzbekistan.
EnglishThe discharge for 1999 highlighted a number of very sore points in the Commission's administration.
Ansvarsfriskrivningen för 1999 satte fingret på en del mycket ömma punkter när det gäller kommissionens förvaltning.
EnglishThe discharge for 1999 highlighted a number of very sore points in the Commission' s administration.
Ansvarsfriskrivningen för 1999 satte fingret på en del mycket ömma punkter när det gäller kommissionens förvaltning.
EnglishToday, when anyone of us could become the next victim, the Union needs to act in order to clear away this shameful sore.
I dag när vem som helst kan bli nästa offer måste EU agera för att ta bort denna skamfulla varböld.
EnglishFourth sore point: the disclosure of information.
Den fjärde punkten är informationens öppenhet.
EnglishMr Adam touches on a number of very sore spots.
Adam sätter fingret på några känsliga punkter.
EnglishYou can contact me if you have sore muscles and joints, other pain, stress, alcohol and drug issues, STDs and more.
Du kan vända dig till mig om du har ont i muskler och leder, andra smärtor, stress, alkohol och drogfrågor, könssjukdomar mm.
EnglishIn the case of sensitive population groups, ozone pollution may lead to irritation of the eyes, sore throats and breathing problems.
Ozonföroreningar kan ge upphov till ögonirritationer, halsont och andningsproblem hos känsliga befolkningsgrupper.