"span" translation into Swedish


Did you mean: spån
EN

"span" in Swedish

SV

"spå" in English

EN span
volume_up
{noun}

1. general

span (also: bulk, compass, reach, scope)
span (also: period)
volume_up
tidrymd {comm. gen.}
span (also: range, room, scope)
volume_up
spännvidd {comm. gen.}

2. construction

span (also: bridge span)
span
The bridge is as beautiful as functional and built in a span.
Bron är lika vacker som funktionell och har byggts i ett spann.
YR: Ja, ett tvåmeters spann.
span
span
volume_up
räckvidd {comm. gen.}

Synonyms (English) for "span":

span

Synonyms (Swedish) for "spå":

spå

Context sentences for "span" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNowadays, moreover, developments in this sector span western and eastern Europe.
Dessutom äger utvecklingen i branschen i dag rum i såväl västra som östra Europa.
EnglishThey know that research is being carried out on extending the life span of human beings.
De vet att det pågår forskning som syftar till att låta människorna leva längre.
EnglishIt is my conviction that Europe should introduce a maximum life span for ships.
Jag är övertygad om att Europa bör införa en högsta livslängd för fartyg.
EnglishAs to limiting the life span of the directive to 2005, this raises some questions.
Med hänsyn till det snabba antagandet av direktiv, håller kommissionen fullständigt med.
English<span class="bold">What action is the Commission taking in monitoring this impact?
Vilka åtgärder vidtar kommissionen för att övervaka dessa konsekvenser?
English<span class="bold"> Would, for example, the Sarbanes-Oxley corporate governance rules apply?
Är det t.ex. så att Sarbanes-Oxley-reglerna för företagsstyrning skulle gälla?
English—a 4% catch reduction for horse mackerel (<span class="italic">Trachurus spp.
—En minskning på 4 procent av fångsterna av taggmakrill (Trachurus spp.
EnglishToday, cultural groups more often span different countries or continents.
I dag skapas dessutom kulturella grupper allt oftare över nations- och kontinentgränser.
EnglishIts capacity to span borders demands regulation at European Union level.
Eftersom den sträcker sig över gränserna krävs det reglering på EU-nivå.
English—a 10% catch reduction for megrim (<span class="italic">Lepidorhombus spp.
—En minskning på 10 procent av fångsterna av glasvar (Lepidorhombus spp.
English—a 10% catch reduction for sole (<span class="italic">Solea spp.
—En minskning på 10 procent av fångsterna av tunga (Solea spp.
EnglishThe Commission is, however, making every effort to keep this time span as short as possible.
Kommissionen gör dock allt den kan för att denna tidsperiod ska vara så kort som möjlig.
EnglishHow many people does the Commission employ to conduct <span class="italic">ex-postspan> audits?
Hur många personer inom kommissionen är sysselsatta med efterhandsrevisioner?
Englishspan> What does it mean for the development of a European financial services market?
Vad skulle detta betyda för utvecklingen av en europeisk marknad för finansiella tjänster?
EnglishAlso, as mercury barometers do not require any batteries, they have an unlimited life span.
Dessutom kräver kvicksilverbarometrar inte några batterier, de har en obegränsad livslängd.
EnglishAs to limiting the life span of the directive to 2005, this raises some questions.
När det gäller att begränsa direktivets livslängd till år 2005, väcker detta vissa frågeställningar.
EnglishSome Members asked why, so far as the programme is concerned, the time span is not longer.
Vissa ledamöter frågade varför programmet inte sträcker sig en längre period framåt i tiden.
EnglishYou will see from this broad span of services how wide-ranging this subject is.
Ni ser på denna långa lista hur omfattande denna fråga är.
EnglishIn Germany Islamic religion is taught in five <span class="italic">Länderspan>.
I Tyskland bedrivs undervisning i islam i fem delstater.
EnglishLooking back over nearly the entire span of the 20th century, allow me to make two comments.
Tillåt mig, att i detta perspektiv som nästan omfattar hela århundradet, göra två påpekanden.