EN squared
volume_up
{adjective}

squared

Context sentences for "squared" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI'll do 57,000 squared, plus 683 squared, plus 57,000 times 683 times two.
Jag tar kvadraten av 57,000, plus kvadraten av 683, plus 57,000 gånger 683 gånger två.
EnglishBut the rapporteur has very successfully squared this very difficult circle.
Men föredraganden har på ett mycket framgångsrikt sätt lyckats lösa denna cirkels kvadratur.
EnglishNext, I do 57 squared, which is 3,249, so I can say, three billion.
Sedan tar jag kvadraten av 57, vilket är 3,249, vilket ger tre miljarder.
EnglishCHIDIST returns the chi-squared distribution of the data.
Ur detta chi2-värde beräknas slutligen signifikansnivån hos den hypotes som ska provas.
EnglishAt the same time, they have been given an impossible task to try and square a circle that cannot be squared.
På samma gång har de fått en omöjlig uppgift genom att försöka ge sig på det omöjliga.
EnglishThat particular circle cannot be squared, and unfortunately this is the situation we are in regarding this project.
Detta är en ekvation som inte går ihop, och det är tyvärr fallet för detta projekt.
EnglishAB: 37 squared, OK. ~~~ Audience: 23.
Publiken: 37 37 i kvadrat, OK Publiken: 23 23 i kvadrat.
EnglishWith goodwill and imagination this circle can be squared.
Med välvilja och fantasi kan denna ekvation lösas.
EnglishReturns the probability of a deviance from a random distribution of two test series based on the chi-squared test for independence.
Ger med hjälp av chi2-testet ur mätdata direkt sannolikhetsvärdet för att en hypotes är uppfylld.
EnglishOn some of these ancient RPN calculators, you've got an "x squared" button on it, will allow you to do the calculation even faster.
På en del uråldriga RPN-räknare finns en X2-knapp, vilket gör att man kan utföra beräkningen ännu snabbare.
EnglishFor instance, five squared would be?
EnglishAB: 987 squared is 974,169.
EnglishAB: 457 squared is 205,849.
EnglishAt the same time, they have been given an impossible task to try and square a circle that cannot be squared.
Jag vill stämma in i mina kollegers gratulationer till de två föredragandena, trots det faktum att jag inte håller med om allt som de slagit fast och föreslagit.
English162 squared is 26,244.
EnglishAB: 93 squared.
English57,683 squared.
EnglishThere are a lot of circles to be squared here, less revisionism about what conditions were like in our industries years ago, and we need an honest, open dialogue.
Det finns flera frågetecken att räta ut här och vi behöver mindre skönmålning av hur det såg ut i våra industrier förr i tiden. Vi behöver en ärlig och öppen dialog.
EnglishHowever, I have concerns as to how his action can be squared with the pressure to drink that is exerted on passengers by cabin crew - the ones who are very often the victims.
Jag är emellertid oroad över hur dessa åtgärder kan genomföras med tanke på den uppmuntran att dricka alkohol som kabinpersonalen utsätter passagerarna för.
EnglishIt is beyond me how this position can be squared with integration, let alone the promotion of assimilation, as the exact opposite of this will be the result.
För mig är det obegripligt att denna ståndpunkt kan vara förenlig med integration, och än mindre med främjandet av assimilering, eftersom det absolut motsatta kommer att bli följden.