"to squeak" translation into Swedish

EN

"to squeak" in Swedish

EN to squeak
volume_up
{verb}

to squeak (also: to beep, to cheep, to chirp, to squawk)
to squeak (also: to bray, to mew)

Context sentences for "to squeak" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSqueak and rattle (S&R) is a group of interior noise that reduces the sense of quality dramatically.
Gnissel och skrammel (G&S) är en grupp av interiörljud som dramatiskt sänker kvalitetsintrycket hos en bil.
EnglishFor 15 years we have not heard a squeak from it.
På 15 år har vi inte hört ett knyst därifrån.
EnglishBut I did not hear a squeak when Nissan and IBM were discussed, where, similarly, a great number of European employees were involved.
Men i fallen Nissan och IBM, vilka också berörde många europeiska arbetstagare, kunde jag inte höra någon.
EnglishIn the short term, the number of MEPs could run well into the 800s, and I had better not hear a squeak from the Council when it is presented with the bill for this.
Tillfälligt kan antalet parlamentsledamöter stiga till uppemot 800, och jag vill inte höra något från rådet när man konfronteras med räkningen för detta.