EN squeeze
volume_up
{noun}

1. general

squeeze (also: accent, heat, pinch, press)
Tryck, och den tar dig hem.
The trouble is we're putting a quadruple sqeeze on this poor planet, a quadruple sqeeze, which, as its first squeeze, has population growth of course.
Ett fyrdubbelt tryck där det första- -är befolkningstillväxten. ~~~ Det handlar inte bara om siffror- -inte bara om att vi är sju miljarder- -som kommer bli nio miljarder.
squeeze (also: die, heat, jam, mill)
volume_up
press {comm. gen.}
Because in your heart you know...... that the juice is worth the squeeze.
För i ditt hjärta vet du att...... juicen är värd att pressas.
Always know if the juice is worth the squeeze.
Ta alltid reda på om juicen är värd att pressas.
If you squeeze things together, the temperature goes up.
Pressar du ihop saker stiger temperaturen.
squeeze (also: cuddle, embrace, hug)
volume_up
kram {comm. gen.}
squeeze (also: bead, drip, drop, dregs)
volume_up
droppe {comm. gen.}
squeeze (also: impression, press, pressure)
volume_up
tryckning {comm. gen.}
squeeze (also: crush, jam, press, scrum)
volume_up
trängsel {comm. gen.}
squeeze (also: extortion, blackmail)
volume_up
utpressning {comm. gen.}
squeeze (also: commission, poundage)
volume_up
provision {comm. gen.}
squeeze (also: dash, drain, dregs, lick)
volume_up
skvätt {comm. gen.}
squeeze (also: clasp, cuddle, embrace)
volume_up
omfamning {comm. gen.}
squeeze (also: pressure)
volume_up
påtryckning {comm. gen.}
squeeze
volume_up
kramning {comm. gen.}
squeeze
volume_up
urkramning {comm. gen.}
squeeze
volume_up
hopklämning {comm. gen.}

2. economics

squeeze
volume_up
åtstramning {comm. gen.}
Och du får då en åtstramning i ekonomin.

Context sentences for "squeeze" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThen we put the squeeze on them... till they spit out the location of the next buy.
Sen pushar vi dem hårdare så att de ger oss platsen till nästa ställe.
EnglishWe cannot use the 3.2 billion; instead we must squeeze the margin dry.
Vi kan inte sätta in de 3,2 miljarderna, utan vi måste tänja på marginalerna så långt det går.
EnglishBecause in your heart you know...... that the juice is worth the squeeze.
För i ditt hjärta vet du att...... juicen är värd att pressas.
EnglishWorking time puts the squeeze on women and children, in particular.
Speciellt kvinnor och barn kommer i kläm när det gäller arbetstid.
English" She, " the squeeze, the girlfriend -- whatever you wanna call a chick.
Fru, flickvän, krambjörn, eller vad man nu vill kalla henne.
EnglishThe country's regime, which is also culpable, has managed to squeeze every last drop out of the negotiations in this matter.
Den icke oskyldiga nuvarande regimen i landet har här lyckats gå fria i förhandlingarna.
EnglishThe country' s regime, which is also culpable, has managed to squeeze every last drop out of the negotiations in this matter.
Den icke oskyldiga nuvarande regimen i landet har här lyckats gå fria i förhandlingarna.
EnglishThere has been a credit squeeze pretty much everywhere.
Det har gjorts kreditåtstramningar nästan överallt.
EnglishSqueeze those governments' wallets until they demonstrate that they have made conditions safer for Christians.
Knip åt plånboken för dessa regeringar tills de visar att de har skapat tryggare förhållanden för kristna.
EnglishIt does not squeeze out those who are breaking the law.
Det pressar inte ut de som bryter mot lagen.
EnglishIf you squeeze things together, the temperature goes up.
Pressar du ihop saker stiger temperaturen.
EnglishAlways know if the juice is worth the squeeze.
Ta alltid reda på om juicen är värd att pressas.
EnglishThey face a squeeze from banks when it comes to existing credit and the future credit that is necessary to their existence.
Bankerna stramar åt deras befintliga krediter och de framtida krediter som är nödvändiga för deras existens.
EnglishSqueeze your buttocks when you come up.
EnglishThis also means that where the lorries cross the Brenner route, we are giving the Austrians an opportunity to squeeze us unilaterally.
Det betyder också att när lastbilarna kör över Brenner ger vi österrikarna chansen att ensidigt skinna oss på pengar.
EnglishI'll give you 10 % of the squeeze.
EnglishThere have been some real problems, notably via the liquidity squeeze of the asset-backed and commercial paper markets.
Det har uppstått verkliga problem, särskilt på grund av likviditetspressen på de tillgångsbaserade och kommersiella värdepappersmarknaderna.
EnglishIt is like a car designed for six passengers which already has fifteen people in it, and now we are trying to squeeze twenty-five in.
Det är som om vi hade en bil som var gjord för sex personer som vi redan har satt femton personer i och som vi nu vill få in tjugofem i.
EnglishEurope's demographic squeeze calls for greater efforts to attract economic migrants, particularly those who are skilled.
Europas demografiska sammanpressning kräver större ansträngningar när det gäller att locka ekonomiska invandrare, i synnerhet de som är yrkesutbildade.
EnglishWhy, in fact, can we not contemplate a tighter squeeze on premium payments on the basis of stocking density per hectare of forage area?
Varför kan man egentligen inte tänka sig någon starkare begränsning av stödet som relaterar sig till djurtäthetsfaktorn räknat på grovfoderarealen?