"squid" translation into Swedish

EN

"squid" in Swedish

EN squid
volume_up
{noun}

squid
volume_up
bläckfisk {comm. gen.}
Again, another plug for the animals in the ocean, Vibrio fischeri lives in this squid.
Ytterligare lite reklam för djuren i haven, Vibrio fischeri lever i den här tioarmade bläckfisken.
The reason the squid is willing to put up with these shenanigans is because it wants that light.
Anledningen till att bläckfisken är villig att stå ut med de här skojarna är att den vill åt ljuset.
The squid is nocturnal, so during the day it buries itself in the sand and sleeps, but then at night it has to come out to hunt.
Bläckfisken är ett nattdjur, så på dagen gräver den ner sig i sanden och sover, men på natten måste den komma ut för att jaga.

Synonyms (English) for "squid":

squid

Context sentences for "squid" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe UK is to benefit from increased squid quota around South Georgia.
Förenade kungariket kan dra nytta av ökade bläckfiskkvoter runt Sydgeorgien.
EnglishAgain, another plug for the animals in the ocean, Vibrio fischeri lives in this squid.
Ytterligare lite reklam för djuren i haven, Vibrio fischeri lever i den här tioarmade bläckfisken.
EnglishThe reason the squid is willing to put up with these shenanigans is because it wants that light.
Anledningen till att bläckfisken är villig att stå ut med de här skojarna är att den vill åt ljuset.
EnglishHe wants to see the squid boats come in.
Han vill se bläckfiskbåtarna komma in.
EnglishThe squid is nocturnal, so during the day it buries itself in the sand and sleeps, but then at night it has to come out to hunt.
Bläckfisken är ett nattdjur, så på dagen gräver den ner sig i sanden och sover, men på natten måste den komma ut för att jaga.
EnglishThe way that this symbiosis works is that this little squid lives just off the coast of Hawaii, just in sort of shallow knee-deep water.
Den här symbiosen fungerar på så sätt att den här lilla bläckfisken lever precis vid kusten utanför Hawaii, i ungefär knädjupt vatten.
English. ~~~ And as the day goes by the bacteria double, they release the molecule, and then light comes on at night, exactly when the squid wants it.
Och allteftersom dagen går förökar sig bakterierna, de släpper ut molekylen, och så slås ljuset på när natten kommer, exakt när bläckfisken vill det.
EnglishNow the bacteria are dilute, that little hormone molecule is gone, so they're not making light -- but of course the squid doesn't care.
Nu när bakterierna är utspädda har den lilla hormonmolekylen försvunnit så de inte producerar något ljus men det bryr sig naturligtvis inte bläckfisken om eftersom den sover i sanden.
English(Laughter) But then if you think about it, the squid has this terrible problem because it's got this dying, thick culture of bacteria and it can't sustain that.
(Skratt) Men om man tänker på saken så har bläckfisken ett fruktansvärt problem för den har den här döende tjocka bakteriekulturen som den inte kan bära runt på.
EnglishThe Swedish Social Democrats strongly object to the rapporteur's proposal that the subsidy granted to squid suppliers in the Canaries should not have a time limit imposed upon it.
Den svenska socialdemokratiska gruppen vänder sig bestämt emot föredragandens förslag om att stödet till kanariska bläckfiskproducenter inte skall göras tidsbegränsat.
EnglishOn bright nights when there is lots of starlight or moonlight that light can penetrate the depth of the water the squid lives in, since it's just in those couple feet of water.
Ljusa nätter när det är mycket stjärnor eller starkt månsken kan ljuset penetrera vattnet ner till det djup där bläckfisken lever eftersom det bara är en dryg halvmeter djupt.